Leertraject Strategisch Toezicht

In dit leertraject staan strategische vraagstukken rondom vernieuwing van toezicht centraal. Het traject richt zich met name op innovatie- en samenwerkingsperspectieven. U werkt aan relevante competenties, actuele vraagstukken en strategieontwikkeling. Dit allemaal rond toezichthouderschap in een voortdurend veranderende maatschappelijke context.

Inhoud leertraject Strategisch Toezicht

Tijdens het traject werkt u aan een − voor uw persoonlijke ontwikkeling en voor de inspectie − relevante casus (toezichtarrangement of strategisch advies). Daarmee geeft u als ‘change agent’ impulsen aan de toezichtontwikkeling binnen uw eigen inspectie. Voorafgaand aan het traject heeft u een intakegesprek met de programmaleiding dat uitmondt in een persoonlijke leeragenda met individuele ontwikkelpunten. Met uw manager kiest u de casus en werkt u uw persoonlijke leeragenda verder uit.

Er zijn twee driedaagse conferenties die aansluiten bij de gemeenschappelijke toezichtvernieuwing van de rijksinspecties. De bijeenkomsten zijn opgebouwd met vaste onderdelen, zoals vakbijeenkomsten en ateliers om kennis en vaardigheden eigen te maken en te oefenen. Uitwisseling en intervisie zijn er om vraagstukken en expertise te delen. Het gaat om werken in co-creatie met de groep; u als deelnemer reflecteert op de inhoud en de processen en draagt bij (d.m.v. uw casus, de werkateliers en uitwisseling) aan de toezichtontwikkeling. 

Lees in het factsheet Leertraject Strategisch Toezicht alles over dit traject.

Praktische informatie

De inschrijving loopt via voordracht vanuit de (MT’s van de) inspecties zelf. De eerste drie pilotgroepen hebben het traject inmiddels afgerond. Deelnemers hebben zich verenigd in het Toezicht Innovatie Netwerk. De eerstvolgende conferentie is op 26 en 27 oktober 2020. In verband met de aangescherpte maatregelen rondom corona, zal deze tweedaagse online plaatsvinden.