Leertraject Professie & Verdieping

In Professie & Verdieping doet u een stapje terug uit de dagelijkse praktijk van het toezicht. Niet de organisatie en de werkwijzen van uw eigen inspectie staan centraal. U gaat aan de slag met de gemeenschappelijke en sectoroverstijgende kenmerken van het toezicht en de inspecties.

Inhoud leertraject Professie & Verdieping

In een half jaar tijd komt u een aantal keren samen met collega-inspecteurs uit andere sectoren. Tijdens deze dagen staan diverse thema’s centraal. Deze thema's roepen op tot reflectie zoals risicosamenleving en risicogericht toezicht, verticaal, horizontaal en intern toezicht, maatschappelijke lasten en baten van toezicht en professionaliteit van de toezichthouder. Naast deze contactbijeenkomsten gaat u tenminste 2 keer met een collega uit een andere sector mee op inspectiebezoek. De gezamenlijke bijeenkomsten en inspectiebezoeken met collega’s uit een andere sector verdiepen uw kennis van het toezicht. Ook geven ze beter zicht op uw eigen positie, wensen en mogelijkheden als professionele beroepsbeoefenaar in uw werkveld.

Praktische informatie

U kunt zich via onderstaand formulier aanmelden voor het eerstvolgende leertraject. De geplande data zijn: dinsdag 7 mei, dinsdag 4 juni, dinsdag 10 september, dinsdag 8 oktober, dinsdag 12 november 2018 en de terugkommiddag op dinsdag 14 januari 2019. Kosten voor dit traject zijn EUR 2.300. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@inspectieraad.nl.

Geslacht *

Leertraject Professie en Verdieping (data: 7 mei, 4 juni, 10 september, 8 oktober, 12 november en 14 januari)

Uw leidinggevende ontvangt een e-mail voor het accorderen van uw aanmelding

Ik ga akkoord met de inschrijfvoorwaarden *

De totale kosten worden voldaan door de werkgever van de deelnemer. De factuur kan toegezonden worden aan: