Leertraject Startende Inspecteur

Inspecteren is een vak! De Academie voor Toezicht biedt een sectoroverstijgend, generiek leertraject waarbij de werkpraktijk van het inspecteren centraal staat. Dit traject bestaat uit 5 modules waarin de basis van toezicht aan bod komt. Het programma ondersteunt je bij de stappen om als startende inspecteur aan de gang te gaan. 

Inhoud leertraject Startende Inspecteur

Het leertraject Startende Inspecteur gaat over het vak toezicht houden als zodanig, niet over de specifieke sectoren. De deelnemers die vanuit diverse rijksinspecties komen, werken onderling veel samen en wisselen hun kennis en ervaringen uit. De onderwerpen zijn geordend rondom twee perspectieven: het inspectieoptreden en de oriëntatie op de omgeving. De werkpraktijk van de startende inspecteur staat hierin steeds centraal. Omdat je tijdens het traject samenwerkt met collega’s van andere rijksinspecties, werk je aan toezichtvraagstukken die in meerdere rijksinspecties aan de orde zijn. Je functioneert tussen en met toezichthouders van andere rijksinspecties waardoor jouw professionele kijk op toezicht breed en sectorgeneriek wordt. Jouw blik verruimt en met elkaar breng je nieuwe inzichten de organisaties binnen.

Fysieke bijeenkomsten LSI weer begonnen

Sinds 10 juni 2020 zijn de fysieke bijeenkomsten van de leertrajecten startende inspecteurs weer begonnen. Uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen. De intervisiebijeenkomsten blijven voorlopig online plaatsvinden.

Praktische informatie

LSI 2020

De data voor de nog te starten trajecten in 2020 zijn:  

LSI 2020

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module

Maatschappelijke context van het toezicht

Objectief waarnemen en oordelen

Interveniëren en communiceren

Rapporteren

Informatiever-werving en voorbereiden

Groep 4

wo/do 7/8 okt 2020

wo/do 4/5 nov. 2020

wo/do 25/26 nov. 2020

wo 9 dec. 2020

do 7 jan. 2021

Groep 7

wo/do 28/29 okt. 2020

ma/di 23/24 nov. 2020

di/wo 15/16 dec. 2020

wo 27 jan. 2021

wo 10 febr. 2021

Groep 6

wo/do 11/12 nov. 2020

wo/do 2/3 dec. 2020

wo/do 6/7 jan. 2021

wo 20 jan. 2021

do 4 febr. 2021

Groep 4 en groep 6 zijn vol. Voor groep 7 (extra toegevoegd leertraject) is nog plaats. De twee intervisiebijeenkomsten worden later ingepland.

LSI 2021

De data voor de trajecten in 2021 die op dit moment gepland staan, zijn:

LSI 2021

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module

Maatschappelijke context van het toezicht

Objectief waarnemen en oordelen

Interveniëren en communiceren

Rapporteren

Informatiever-werving en voorbereiden

Groep 1

wo/do 13/14 jan. 2021

ma/di 08/09 febr. 2021

wo/do 17/18 mrt. 2021

wo 31 mrt. 2021

wo of do 21
of 22 april 2021

Groep 2

wo/do 3/4 febr. 2021

wo/do 10/11 mrt. 2021

wo/do 14/15 april 2021

wo 28 april 2021

wo of do 26
of 27 mei 2021

Groep 3

wo/do 3/4 mrt. 2021

wo/do 7/8 april 2021

wo/do 26/27 mei 2021

wo 16 juni 2021

wo of do 30 juni of 1 juli 2021

Aanmelden

Voor meer informatie bekijk de factsheet leertraject Startende Inspecteur of raadpleeg de Leerwijzer 2020. Kosten voor dit traject zijn € 2.700. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor het leertraject Startende Inspecteur via e-mail academievoortoezicht@inspectieraad.nl