Leertraject Startende Inspecteur

Inspecteren is een vak! De Academie voor Toezicht biedt een sectoroverstijgend, generiek leertraject waarbij de werkpraktijk van het inspecteren centraal staat. Dit traject bestaat uit 5 modules waarin de basis van toezicht aan bod komt. Het programma ondersteunt je bij de stappen om als startende inspecteur aan de gang te gaan. 

Inhoud leertraject Startende Inspecteur

Het leertraject Startende Inspecteur gaat over het vak toezicht houden als zodanig, niet over de specifieke sectoren. De deelnemers die vanuit diverse rijksinspecties komen, werken onderling veel samen en wisselen hun kennis en ervaringen uit. De onderwerpen zijn geordend rondom twee perspectieven: het inspectieoptreden en de oriëntatie op de omgeving. De werkpraktijk van de startende inspecteur staat hierin steeds centraal. Omdat je tijdens het traject samenwerkt met collega’s van andere rijksinspecties, werk je aan toezichtvraagstukken die in meerdere rijksinspecties aan de orde zijn. Je functioneert tussen en met toezichthouders van andere rijksinspecties waardoor jouw professionele kijk op toezicht breed en sectorgeneriek wordt. Jouw blik verruimt en met elkaar breng je nieuwe inzichten de organisaties binnen.

Praktische informatie

De startdata voor nieuwe trajecten in 2020 zijn:  15 januari, 22 januari, 4 maart (reeds gestart), 15 april (uitgesteld), 10 juni, 9 september, 7 oktober en 11 november. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor het leertraject Startende Inspecteur. Kosten voor dit traject zijn EUR 2.700.

Aanpassingen in verband met het coronavirus

In verband met de maatregelen rond het coronavirus, heeft de Academie voor Toezicht alle lopende Leertrajecten Startende Inspecteur op pauze gezet tot ten minste 1 juni 2020.  Ook het traject dat 15 april zou starten, begint op zijn vroegt na die datum.

Aangezien het “sociale leren” een belangrijk onderdeel vormt van het Leertraject Startende Inspecteur, is het niet haalbaar om complete modules in een digitale vorm aan te bieden. Dit zou het leereffect teveel aantasten. Wel kunnen deelnemers aan de lopende trajecten in de Elektronische Leeromgeving (ELO) terecht voor zelfstudie om op die manier verbinding te blijven houden met de leerstof.

Aanmelden

Voor meer informatie bekijk de factsheet leertraject Startende Inspecteur of raadpleeg de Leerwijzer 2020. Voor andere vragen en het aanmelden stuur een e-mail naar academievoortoezicht@inspectieraad.nl