Leertraject Startende Inspecteur

Inspecteren is een vak! De Academie voor Toezicht biedt een sectoroverstijgend, generiek leertraject waarbij de werkpraktijk van het inspecteren centraal staat. Dit traject bestaat uit 5 modules waarin de basis van toezicht aan bod komt. Het programma ondersteunt je bij de stappen om als startende inspecteur aan de gang te gaan. 

Inhoud leertraject Startende Inspecteur

Het leertraject Startende Inspecteur gaat over het vak toezicht houden als zodanig, niet over de specifieke sectoren. De deelnemers die vanuit diverse rijksinspecties komen, werken onderling veel samen en wisselen hun kennis en ervaringen uit. De onderwerpen zijn geordend rondom twee perspectieven: het inspectieoptreden en oriëntatie op de omgeving. De werkpraktijk van de startende inspecteur centraal. Omdat je tijdens het traject samenwerkt met collega’s van andere rijksinspecties, werk je aan toezichtvraagstukken die in meerdere rijksinspecties aan de orde zijn. Je functioneert tussen en met toezichthouders van andere rijksinspecties waardoor jouw professionele kijk op toezicht breed en sectorgeneriek wordt. Jouw blik verruimt en met elkaar breng je nieuwe inzichten de organisaties binnen.

Praktische informatie

In 2019 zijn er tien trajecten van ieder 5 modules. Startdata zijn: 16 januari, 13 februari, 20 maart, 10 april, 12 juni, 10 juli, 4 september, 11 september, 2 oktober en 9 oktober. Deze trajecten zijn inmiddels volgeboekt.

Voor 2020 staan er vijf nieuwe trajecten gepland. Startdata zijn: 15 januari, 22 januari, 4 maart, 15 april en 10 juni.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor het leertraject Startende Inspecteur. Kosten voor dit traject zijn EUR 2.700.

Aanmelden

Voor meer informatie bekijk de factsheet leertraject Startende Inspecteur. Voor andere vragen en het aanmelden stuur een e-mail naar academievoortoezicht@inspectieraad.nl