Leertraject Startende Inspecteur

Inspecteren is een vak! De Academie voor Toezicht biedt een sectoroverstijgend, generiek leertraject waarbij de werkpraktijk van het inspecteren centraal staat. Dit traject bestaat uit 5 modules waarin de basis van toezicht aan bod komt. Het programma ondersteunt je bij de stappen om als startende inspecteur aan de gang te gaan. 

Inhoud leertraject Startende Inspecteur

Het leertraject Startende Inspecteur gaat over het vak toezicht houden als zodanig, niet over de specifieke sectoren. De deelnemers die vanuit diverse rijksinspecties komen, werken onderling veel samen en wisselen hun kennis en ervaringen uit. De onderwerpen zijn geordend rondom twee perspectieven: het inspectieoptreden en de oriëntatie op de omgeving. De werkpraktijk van de startende inspecteur staat hierin steeds centraal. Omdat je tijdens het traject samenwerkt met collega’s van andere rijksinspecties, werk je aan toezichtvraagstukken die in meerdere rijksinspecties aan de orde zijn. Je functioneert tussen en met toezichthouders van andere rijksinspecties waardoor jouw professionele kijk op toezicht breed en sectorgeneriek wordt. Jouw blik verruimt en met elkaar breng je nieuwe inzichten de organisaties binnen.

Fysieke bijeenkomsten nu online

In verband met de aangescherpte coronamaatregelen van het kabinet (datum 13 oktober 2020) worden de bijeenkomsten van dit leertraject voorlopig online gegeven. 

Praktische informatie

LSI 2020

De data voor de nog te starten trajecten in 2020 zijn (gebruik schuifje onderaan het schema om alle data en informatie te kunnen lezen):  

LSI 2020

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Intervisie

Module

Maatschappelijke context van het toezicht

Objectief waarnemen en oordelen

Interveniëren en communiceren

Rapporteren

Informatieverwerving en voorbereiden

Twee bijeenkomsten van  2 uur

Groep 1

wo/do 15/16 jan. 2020

wo/do 5/6 febr. 2020

wo/do 4/5 mrt. 2020

wo 17 juni 2020

wo 24 juni 2020

do 4, 25 juni, 16 juli

Groep 2

wo/do 22/23 jan. 2020

wo/do 12/13 febr. 2020

wo/do 11/12 mrt. 2020

wo 17 juni 2020

wo 1 juli 2020

do 9 juli en do 23 juli

Groep 3

wo/do 4/5 mrt. 2020

di/wo 29/30 sept. 2020

30 sept. was online

di/wo 27/28 okt. 2020

online

wo 18 nov. 2020

do 3 dec. 2020

dag 1 / dag 2

Groep 4

wo/do 28/29 okt. 2020

online

wo/do 4/5 nov. 2020

online

wo/do 25/26 nov. 2020

wo 9 dec. 2020

do 14 jan. 2021

dag 1 / dag 2

Groep 5

wo/do 10/11 juni 2020

wo/do 24/25 juni 2020

wo/do 2/3 sept. 2020

wo 16 sept. 2020

in principe op do 3 dec. 2020

dag 1 / dag 2

Groep 6

wo/do 25/26 nov. 2020

online

wo/do 2/3 dec. 2020

wo/do 6/7 jan. 2021

wo 20 jan. 2021

do 4 febr. 2021

dag 1 / dag 2

Groep 7

wo/do 11/12 nov. 2020

online

ma/di 23/24 nov. 2020

di/wo 15/16 dec. 2020

wo 27 jan. 2021

wo 10 febr. 2021

dag 1 / dag 2

Alle groepen van LSI 2020 zijn inmiddels vol. De twee intervisiebijeenkomsten worden later ingepland.

LSI 2021

De data voor de trajecten in 2021 (gebruik schuifje onderaan het schema om alle data en informatie te kunnen lezen) zijn:

LSI 2021

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Intervisie

Module

Maatschappelijke context van het toezicht

Objectief waarnemen en oordelen

Interveniëren en communiceren

Rapporteren

Informatieverwerving en voorbereiden

Twee bijeenkomsten van  2 uur

Groep 1

wo/do 13/14 jan. 2021

ma/di 08/09 febr. 2021

wo/do 17/18 mrt. 2021

wo 31 mrt. 2021

wo of do 21 of 22 april 2021

dag 1 / dag 2

Groep 2

wo/do 3/4 febr. 2021

wo/do 10/11 mrt. 2021

wo/do 14/15 april 2021

wo 28 april 2021

wo of do 26 of 27 mei 2021

dag 1 / dag 2

Groep 3

wo/do 3/4 mrt. 2021

wo/do 7/8 april 2021

wo/do 26/27 mei 2021

wo 16 juni 2021

wo of do 30 juni of 1 juli 2021

dag 1 / dag 2

Aanmelden

Voor meer informatie bekijk de factsheet leertraject Startende Inspecteur of raadpleeg de Leerwijzer 2020. Kosten voor dit traject zijn € 2.700. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor het leertraject Startende Inspecteur via e-mail academievoortoezicht@inspectieraad.nl