23 februari Conferentie 'Toezicht in één Europa zonder grenzen'

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Europe Building, Marineterrein Amsterdam, Kattenburgerstraat 5 (Voorwerf), 1018 JA Amsterdam

Tijdens het Nederlandse EU voorzitterschap organiseert de Inspectieraad een internationale conferentie. Het thema hiervan is 'Toezicht in één Europa zonder grenzen'. Het programma is Engelstalig. Deelname is alleen mogelijk na uitnodiging.

Uitgangspunten conferentie

Uitgangspunt van de conferentie is de kracht van goede regelgeving en goed toezicht voor het economisch en maatschappelijk verkeer. In de huidige open markt is grensoverschrijdend toezicht noodzakelijk. Divergerende juridische regimes, slecht handhaafbare regelgeving en gebrekkig toezicht kunnen een negatief effect hebben op het economisch verkeer.

Toezicht onder de loep en ervaringen delen

De OESO principes voor goed toezicht zijn een belangrijk uitgangspunt tijdens de conferentie. Startend vanuit de 'Best practice principles on Inspection and enforcement' bepalen we wat grensoverschrijdend toezicht betekent voor goed toezicht. Wat is goed toezicht in dit verband? Wat zijn de gezamenlijke uitgangspunten? Aan welke eisen moet worden voldaan? Daarnaast bekijken we de kwaliteit van de regelgeving voor de handhaving. Ook delen we ervaringen op het gebied van grensoverschrijdende toezicht en handhaving.