Academie voor Toezicht zoekt docenten en begeleiders

Heb je verstand van toezicht en deel je jouw vakkennis graag met collega’s van rijksinspecties? De Academie voor Toezicht zoekt enthousiaste docenten en begeleiders die een deel van hun tijd willen inzetten voor een leertraject.

Docenten

Als docent van de Academie voor Toezicht ondersteun je startende en meer ervaren collega’s bij de ontwikkeling in hun beroepspraktijk. Je ‘staat voor de klas’ maar niet alleen om kennis over te dragen. Je bent begeleidingsgericht en hanteert diverse actieve werkvormen om je collega’s te begeleiden bij hun leeractiviteiten tijdens de les/ contactdagen. Je werkt met opleidingsprogramma’s die vanuit de Academie ontworpen en ontwikkeld zijn.

Leerbegeleiders

Als leerbegeleider van de Academie begeleid je leergroepen van maximaal 8 personen over een langere periode. Deze leergroepen zijn meestal een deel van een grotere les-of trainingsgroep. Reflectie- en beroepshoudingsaspecten staan centraal in de leergroep. Je begeleidt de professionele ontwikkeling van de medewerker(s) en bent daarbij de schakel tussen het leren in de groep en het leren in de praktijk.

Over de Academie voor Toezicht

De Academie voor Toezicht is vanuit de Inspectieraad opgericht om bij te dragen aan het verder professionaliseren van het toezichtvak. Leren van en met collega’s van andere inspectiediensten is een rode draad binnen de Academie voor Toezicht. We bieden verschillende praktijkgerichte trainingen, masterclasses en leertrajecten aan waarbij de sectoroverstijgende gemeenschappelijke invalshoeken van het toezicht en de rijksinspecties centraal staan.

De Academie werkt daarom het liefst met docenten en begeleiders die zelf werkzaam zijn (geweest) in de toezichtpraktijk. Zij werken een deel van hun tijd voor de academie. De trainingen en trajecten van de academie zijn praktijkgericht opgezet en dan werkt het vlot en prettig als docenten en begeleiders die werkpraktijk ook uit eigen ervaring kennen.

Pool

De Academie voor Toezicht wil een docentenpool én een leerbegeleiderspool opzetten met daarin toegeruste docenten en leerbegeleiders. Vanuit deze pool kan de Academie op elk moment gericht mensen benaderen om een actieve rol te vervullen in een specifiek  (onderdeel van een) leertraject of training. De al bestaande coachpool van de Academie vormt de basis van de leerbegeleiderpool.

We zoeken leerbegeleiders en docenten met de relevante vakkennis en –kunde op het gebied van toezicht. Zo denken we aan mensen met specifieke kennis op het gebied van macro-elementen van toezicht (relatie met de maatschappij, beleid, uitvoering, bedrijfsvoering), op het terrein van toezichtontwikkeling, het toezichtproces: het ontwerpen en ontwikkelen van toezichtarrangementen en/of specifieke onderdelen daaruit.

Training en competenties

Naast de vakinhoudelijke kant willen we dat zowel de leerbegeleiders als de docenten geëquipeerd worden met de nodige didactische- en begeleidingsvaardigheden. Om die eigen te kunnen maken biedt de academie voor beide groepen een specifieke training aan.

De competenties die bij de rollen horen zijn: vakexpertise, didactisch handelen, begeleiden groep, contactgerichtheid, samenwerken, resultaatgerichtheid en zelfontwikkeling. Bij de docent ligt de nadruk op vakexpertise en het didactisch handelen terwijl bij de leerbegeleider de nadruk meer op het groepsproces en de professionele ontwikkeling van de groepsleden ligt.

Medewerkers die belangstelling hebben en waarvan de leidinggevende instemt met een eventuele docent- of begeleiderrol, kunnen zich bij de Academie voor Toezicht melden. In het intakegesprek komen elementen als kennis en opleiding, vaardigheden, werkervaring, persoonlijke kenmerken en specifieke eisen aan bod. Daarbij vormen het curriculum vitae en een vooraf ingevulde self-assesment de basis voor het gesprek. Natuurlijk wordt er ook ‘vrije’ ruimte ingebouwd voor onderlinge verkenning.

Aanmelden

Meer informatie over de docenten- en leerbegeleiderspool krijgt u bij Ellen van de Wetering, adviseur opleidingen Academie voor Toezicht: ellen.wetering(@)rijskoverheid.nl. Meteen aanmelden kan ook via een mail, voorzien van een curriculum vitae, bij info(@)inspectieraad.nl.

Leertraject Interveniëren bij complexe nalevingsvraagstukken