Bureau Inspectieraad

Bureau Inspectieraad vervult bij de uitvoering van het programma een rol als regisseur, aanjager, monitor en informatiemakelaar. We doen dit in opdracht van de Inspectieraad. In deze raad zitten de inspecteurs-generaal en hoofden van de 10 rijksinspecties.

Taken van Bureau Inspectieraad

Bureau Inspectieraad voert onderstaande taken uit.

  • Het volgen van de ontwikkelingen in de domeinen.
  • Het signaleren van belangrijke ontwikkelingen in de politiek en samenleving.
  • Het adviseren op strategisch niveau.
  • Het ondersteunen van de Inspectieraad.

De missie van Bureau Inspectieraad

Bureau Inspectieraad voedt en verbindt de werkzaamheden van de Inspectieraad, de daarin samenwerkende organisaties, en jaagt die waar nodig aan. We leveren daarnaast met de werkprogramma's een bijdrage aan de modernisering van het toezicht.