Inspectieviews

Inspectieview is een virtueel dossier voor inspecteurs om informatie over inspectieobjecten te raadplegen. Het dossier speelt in op de gedachte dat toezicht en handhaving gebeuren vanuit de overheid als geheel en niet vanuit de afzonderlijke inspecties. Inspectiediensten zijn door Inspectieview beter geïnformeerd. Daardoor houden zij meer risicogericht en effectiever toezicht. Goed presterende bedrijven ervaren minder last van het toezicht terwijl de inspectiediensten hun aandacht richten op de bedrijven die dat wel nodig hebben.

Welke inspectieviews zijn er?

Inspectieview maakt het mogelijk om informatie op te zoeken bij bronhouders zonder deze gegevens op een centrale plaats op te slaan. Dit is vooral handig voor inspecteurs, planners, ICT’ers en bestuurders. Op dit moment zijn er 3 Inspectieviews: Inspectieview Bedrijven, Inspectieview Milieu en Inspectieview Binnenvaart. Het eigenaarschap van Inspectieviews is belegd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Inspectieview Bedrijven

Inspectieview Bedrijven biedt informatie over de bedrijfsvestiging, inspecties en geconstateerde overtredingen. Deze wordt gebruikt bij het maken van een selectie van te bezoeken bedrijven. Aangesloten bronnen zijn onder andere de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Honderden inspecteurs en analisten bij alle overheidslagen maken gebruik van Inspectieview. De gebruiksvoorwaarden van Inspectieview Bedrijven kunt u hier downloaden.

Voor meer informatie over Inspectieview Bedrijven stuurt u een e-mail naar stelselmanager Ger de Boer.

Inspectieview Binnenvaart

Inspectieview Binnenvaart toont gegevens van binnenvaartschepen, inspecties en overtredingen. De aangesloten inspectiediensten stellen die gegevens beschikbaar. Een doel hiervan is om de inspectielast op de binnenvaartschepen te verminderen. Een ander doel is om de selectiviteit van binnenvaartschepen voor inspecties te verbeteren. Medewerkers van inspectiediensten gebruiken de gegevens alleen voor inspecties op binnenvaartschepen. Betrokken partijen in dit domein zijn onder andere de Inspectie Leefomgeving en Transport, Rijkswaterstaat, politie, Havenbedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Amsterdam. De gebruiksvoorwaarden van Inspectieview Binnenvaart kunt u hier downloaden.

Voor meer informatie over Inspectieview Binnenvaart stuurt u een e-mail naar projectmanager Eric van Hees.

Inspectieview Milieu

Inspectieview Milieu biedt informatie over inspecties, vergunningen, overtredingen en maatregelen. Dit is afkomstig van inspectiediensten die hun data hiervoor beschikbaar stellen. De toezichtsinformatie is voor toezichthouders en handhavers toegankelijk via een beveiligde website. Inspectieview Milieu is in nauw overleg ontwikkeld met de omgevingsdiensten DCMR Milieudienst Rijnmond, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, de politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport. Om het systeem zo goed mogelijk te laten functioneren is het een voorwaarde dat bestuurlijke en strafrechtelijke inspectiediensten zich aansluiten op Inspectieview Milieu. De gebruiksvoorwaarden van Inspectieview Milieu kunt u hier downloaden.

Voor meer informatie over Inspectieview Milieu stuurt u een e-mail naar Tony Liebregts.

Toegang tot de Inspectieview

Inspectieview wordt door een groot aantal overheidsorganisaties gebruikt. De toegang hiervoor wordt geregeld via de IV-coördinatoren binnen organisaties die Inspectieview gebruiken. De informatie blijft op deze manier zo goed mogelijk beveiligd. Ook kunnen op deze manier alleen inspecteurs of functionarissen die de informatie nodig hebben bij de informatie. Voor vragen over toegang tot Inspectieview stuurt u een e-mail naar het Stelselteam.

De procedure:

  • De beleidsverantwoordelijke van een organisatie stelt één of meerdere IV-Coördinatoren aan via het formulier aanmelding IV-Coördinator. Deze vindt u onderaan de webpagina.
  • Het aanmeldformulier wordt verstuurd naar het Stelselteam.
  • Iedere nieuwe gebruiker vraagt met het formulier 'aanmelding gebruiker goedkeuring' aan bij de Coördinator van zijn organisatie.
  • Het Stelselteam verwerkt de aanvraag en geeft een terugkoppeling aan de aanmelder.
  • Wijzigingen van gebruikers worden doorgegeven via het formulier 'wijziging gebruiker'.
  • Afmeldingen van gebruikers worden doorgegeven via het formulier 'afmelding gebruiker'.
  • Een lijst met gebruikers binnen een organisatie wordt regelmatig door het Stelselteam verzonden aan de Coördinator met het verzoek correcties door te geven.
  • Deze gecorrigeerde lijst wordt door het Stelselteam na ontvangst verder afgehandeld.  

Contact over Inspectieview

Voor vragen over en/of problemen of storingen met Inspectieview is er Servicedesk DICTU. U kunt op werkdagen tussen 08.00 en 18.00 uur bellen naar telefoonnummer 0800 343 88 73. Vragen kunnen ook per e-mail aan de servicedesk worden gesteld.