Programma Innovatie Toezicht

De kracht van de samenwerking tussen de toezichthouders gebruiken om de veranderingen binnen de individuele toezichthouders te versterken en te ondersteunen. Dat is het doel en de ambitie van het Programma Innovatie Toezicht.

Vernieuwing

De rijkstoezichthouders zijn allemaal bezig om hun werkwijze en organisatie ingrijpend te vernieuwen. Het Programma Innovatie Toezicht ondersteunt dit door collega’s met elkaar in contact te brengen en de dialoog over de vernieuwing van toezicht te stimuleren. Dat gebeurt online via het Netwerk Publiek Toezicht en offline via het jaarlijkse Toezichtfestival en via concrete doe-coalities.

Drie programmalijnen

Er zijn drie programmalijnen:

  1. In de programmalijn Maatschappelijke dialoog gaan de toezichthouders in gesprek met betrokken burgers en belangrijke stakeholders over de verwachtingen en de rol van toezicht. Vanaf september 2019 krijgt de dialoog vorm via publieksbijeenkomsten en via het platform Innovatie Toezicht;
  2. In de programmalijn Nieuwe technologieën en nieuwe samenwerkingen proberen zij ontwikkelingen als digitalisering, robotisering en netwerksamenleving om te zetten in nieuwe toezichtaanpakken- en methodieken;
  3. In de programmalijn Beelden van het vak draait het om de vraag welke professionele competenties en achtergronden nodig zijn voor het toezicht van de toekomst. Hoe rusten we mensen en organisaties daarvoor toe?