Gebruiksvoorwaarden Inspectieview Bedrijven

Binnen de webapplicatie Inspectieview Bedrijven wordt de mogelijkheid geboden gegevens te bekijken van (rijks) inspectiediensten en andere organisaties die als toezichthouder actief zijn. Op het gebruik zijn de nu volgende gebruiksvoorwaarden van toepassing.