Handreiking Aanwijzingen

In ‘Aanwijzingen inzake de rijksinspecties’ zijn eenduidige, rijksbrede regels vastgelegd over de positie en het functioneren van de rijksinspecties binnen de beleidsdepartementen. De Inspectieraad publiceert nu een handreiking over deze Aanwijzingen.