man waar boeken op regenen
Beeld: Dmitry Ratushny op Unsplash

Gezocht acteurs Leertraject Startende Inspecteur

Bureau Inspectieraad zoekt acteurs voor het Leertraject Startende Inspecteur. Zes jaar na de start is het leertraject bij deelnemers nog altijd populair. Door beperkte uitstroming van acteurs en de overweging om het aantal startende groepen per jaar uit te gaan breiden zijn we op zoek naar nieuwe acteurs. LSI is een inspectieoverstijgend leertraject waarbij gewerkt wordt met verschillende modules die het inspectieproces volgen, geplaatst binnen de maatschappelijke context van het toezicht. De inspectiecirkel vormt de basis en de rode draad van het traject. Hieronder een kleine uitleg over hoe het leertraject is opgebouwd.

grafische illustratie van de inspectiecircel

Maatschappelijke context - Module 1

Dit onderdeel bestaat uit twee dagen, aaneengesloten op één locatie met een overnachting. Tijdens de eerste dag wordt kennis gemaakt met elkaar en staat de maatschappelijke context centraal. Tijdens de tweede dag wordt meer stilgestaan bij de rol van de samenwerkende inspecties.

Inspectieoptreden - Module 2, 3, 4 en 5

In dit onderdeel, bestaande uit meerdere onderdelen, staat het inspectieoptreden centraal. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de inspectiecirkel. Deze cirkel is een samenhangend geheel van processtappen om het werk als inspecteur te kunnen doen. Tijdens iedere module wordt de focus op een ander onderdeel van de inspectiecirkel gelegd.

Bij de tweede module ligt de focus op objectief waarnemen en oordelen.

In de derde module gaan de deelnemers aan de slag met interveniëren en communiceren.

De vierde module legt de focus op het rapporteren en de Wet Open Overheid (WOO).

De vijfde en laatste module gaat over informatie verwerven en het voorbereiden van een inspectie.

Intervisie

Na het afronden van de modules is er ruimte voor intervisie. Dit geeft de deelnemers de kans te groeien in kennis, vaardigheden en zelfinzicht.

De acteursrol voor module 2

 • Bij module 2 wordt er gebruik gemaakt van acteurs om de deelnemers een zo realistisch mogelijke leerervaring te bieden. De rollen zijn personeelsleden die werkzaam zijn bij het fictieve bedrijf De Keizer B.V. Jij speelt een onder toezicht staande of een getuige die door de deelnemers wordt bevraagd. Van tevoren krijg je kaders mee over de situatie bij De Keizer. Het gaat erom dat je die informatie goed weet over te dragen op het moment dat je ondervraagd wordt door de inspectie. Ben jij de persoon die het de deelnemers lastig maakt door om de hete brij heen te draaien of in een slachtofferrol te schieten? En hoe gaan de deelnemers daarmee om?

  Er zijn zowel mannelijke als vrouwelijke rollen en voor diverse beroepen.

  Je krijgt een duidelijke omschrijving van jouw rol, maar doordat de deelnemers zelf de vragen voorbereiden is elk gesprek anders en wordt er een beroep gedaan op jouw improvisatietalent.

  Hoeveel acteurs zoeken we:

 • 3 acteurs
 • ingeschatte tijdsbesteding: 1 x 5 uur uitvoering, 1 x 2 uur voorbereiding (1e keer inzet), 1 x 0.5 uur voorbereiding (2e keer en verdere inzet)

Wat wordt er van je verwacht?

 • Je bent werkzaam bij een Rijksinspectie en vindt het leuk om vanuit jouw ervaring de startende inspecteurs een realistische leerervaring te bieden.
 • Ongeveer 3 keer per jaar neem je deel als acteur aan module 2.
 • Je kunt meerdere rollen spelen.
 • Om ervoor te zorgen dat de geplande lessen doorgang kunnen blijven vinden, stellen wij een opzegtermijn van 2 lessen zodat er voldoende tijd is om een vervanger te zoeken.

Welke competenties zoeken wij in jou?

 • Je hebt ervaring met acteren of rollenspellen (als deelnemer of als acteur).
 • Je vindt het leuk om een paar keer per jaar je in te zetten en de startende inspecteurs een mooie basis te bieden die hen voorbereid op de praktijk.
 • Bij voorkeur heb je ervaring in het vakmanschap van inspecteur zodat je kunt putten uit eigen praktijkervaring.

Wat bieden we jou?

 • Veel leuke collega’s en daarmee een uitgebreid netwerk van docenten uit alle Rijksinspecties. Via de Academie voor Toezicht wordt het onderlinge contact gestimuleerd in bijeenkomsten.
 • Toegang tot het Netwerk Publiek Toezicht, een besloten netwerk voor en door toezichthouders en betrokkenen bij het toezicht zoals wetenschappers.
 • Een passende inwerkperiode waarbij oog is voor jouw behoeftes.
 • Het ontwikkelen van inhoudelijke kennis door de kruisbestuiving die plaatsvindt tussen docenten en deelnemers.
 • De Academie legt desgevraagd verantwoording af over de tijdsbesteding en de kwaliteit van jouw bijdrage aan jouw leidinggevende.

Hoe verloopt de procedure?

Ben je nu al gemotiveerd en heb je hier zin in?

Stuur dan voor maandag 7 maart 2022 een korte motivatie en je CV naar academievoortoezicht@inspectieraad.nl.

Uiterlijk 18 maart hoor je of je uitgenodigd wordt voor een kennismakingsgesprek. Deze gesprekken vinden plaats tussen 21 maart en 8 april 2022. Eventueel is er uitloop voor een tweede gesprek in de week van 11 april 2022.

Bij wederzijds enthousiasme plannen we een proefdag in waarbij je meteen een keer meedraait naast de ervaren docenten. Op die manier kan je je een goed beeld vormen van hoe het in de praktijk gaat. Na deze dag volgt een kort telefoongesprek waarin je aangeeft of je daadwerkelijk aan de slag wilt gaan.

Ga je door? Dan plannen we 2 nieuwe dagen met je in waarna een kort evaluatiegesprek volgt. In dit gesprek is er aandacht voor jouw ervaring tot dan toe en verkennen we eventuele behoeftes voor verdere verbetering. Daarna wordt van beide kanten besloten of het acteren voor module 2 voortgezet wordt.

Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact op met Hansje Hooghiemstra door een mail te sturen naar academievoortoezicht@inspectieraad.nl of bel 06 31 104 750. Wij kijken uit naar je reactie!