Toezichtagenda

De rijksinspecties werken aan een agenda voor goed toezicht in een veranderende en steeds complexere samenleving. Deze opdracht voor de komende jaren staat centraal in de Toezichtagenda 2015 - 2018. Halverwege de periode van uitvoering hebben nieuwe accenten en nieuwe thema’s geleid tot een Toezichtagenda rijksinspecties 2017-2018.