Toezichtagenda 2015 - 2018

De rijksinspecties werken aan een agenda voor goed toezicht in een veranderende en steeds complexere samenleving. Deze opdracht voor de komende jaren staat centraal in de Toezichtagenda 2015 - 2018. Een leidraad in ons handelen als individuele inspecties en in onze activiteiten als gezamenlijke samenwerkende rijksinspecties.