WRR-rapport Toezien op publieke belangen

In dit rapport analyseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid de vele uitdagingen waar toezichthouders van de rijksoverheid mee geconfronteerd worden. Centraal staat daarbij de vraag hoe de overheid en haar toezicht in beleid en praktijk reageren op die uitdagingen. En hoe de maatschappelijke meerwaarde van het toezicht kan worden vergroot.