Technologie, toekomst en toezicht

Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen hebben grote invloed op het toezicht van de toekomst. Binnen de Inspectieraad delen rijksinspecties hun kennis, ervaringen en ideeën over het thema toekomst en technologie.

Toekomst en technologie

Vanuit de Toezichtagenda 2017 - 2018 werken rijksinspecties aan goed toezicht in een veranderende en complexe samenleving. Uit een groot aantal dialoogsessies over de toekomst van toezicht en de Bundel Toekomst van toezicht (pagina 135) kwam als één van de drie kernpunten: "Vakmanschap is meesterschap; nieuwe tijden vragen om nieuwe methoden en aanpakken. Innovatie, professionalisering en cultuurverandering zijn de vervolgstappen." Aandacht voor technologische ontwikkelingen en sociale innovatie en de consequenties daarvan voor de rijksinspecties is daarom cruciaal.

Kennis, ervaringen en best practices

De voorjaarsconferentie van de Inspectieraad in april 2017 stond volledig in het teken van het thema technologie en toekomst. Tijdens de conferentie wisselden de inspecties en hun samenwerkingspartners (zoals de NCTV, het CBS, de Belastingdienst, TNO en universiteiten) kennis, ervaringen en best practices uit. Bijvoorbeeld over blockchain, big data en cybersecurity. De Inspectieraad bundelt de belangrijkste inzichten in het Kenniscahier Toekomst & technologie.

Ruimte voor innovatie en experimenten

De rijksinspecties helpen en stimuleren elkaar om structureel over de kansen en risico's van actuele en toekomstige ontwikkelingen na te denken. Bijvoorbeeld door ideeën uit te wisselen, pilots op te starten en leerervaringen te delen. Dat gebeurt al steeds vaker. Voorbeelden van initiatieven zijn:

  • Datascientists bij de drie rijksinspecties ILT, ISZW en NVWA gaan intensief samenwerken.
  • Bureau Inspectieraad ontwikkelt een Leertraject Strategisch Toezicht in co-creatie met experts van inspecties en met de (beoogde) deelnemers.
  • De Inspectieraad bevordert de samenwerking op het gebied van datagedreven toezicht.
Voorjaarsconferentie 2017 - Jongens van de tekeningen

Datagedreven toezicht

Datagedreven toezicht is een belangrijk thema binnen de toekomstagenda van de samenwerkende rijksinspecties. Via een online community en tweemaandelijkse gatherings bevordert de Inspectieraad de samenwerking tussen de rijksinspecties op dit vlak. Daarnaast starten er in 2017 projecten rondom de volgende vier aandachtsgebieden:

  • Het ontwikkelen van technieken om data te analyseren;
  • Het ontsluiten van informatiebronnen en het agenderen van datamanagement;
  • Het ontwikkelen en toepassen van de kaders waarbinnen big data in de praktijk gebruikt kunnen worden;
  • Het verbinden van datagedreven toezicht met het primaire proces van de inspecties.