Toekomst van Toezicht

De rijksinspecties geven de komende jaren invulling aan een agenda voor goed toezicht. Onderdeel daarvan is een visie op de toekomst van toezicht.

Toezicht in de toekomst

De rijksinspecties werken in een turbulente en complexe samenleving. De opgave is om tijdig op deze veranderingen in te spelen. En daarnaast om te anticiperen op de vraag wat er in de toekomst nodig is voor goed toezicht. De Toezichtagenda 2015-2018 beschrijft de uitdagingen en ambities voor de nabije toekomst. De komende periode werken de rijksinspecties die agenda verder uit. In gesprekken met de politiek, het beleid en het werkveld wordt de visie op de toekomst van toezicht aangescherpt.

Dialoog over de toekomst van toezicht

Hoe willen we in Nederland toezicht in de toekomst vormgeven? Met welke taken, rollen en werkwijzen hebben de rijksinspecties in de toekomst te maken? Hoe ziet de politieke, beleidsmatige en maatschappelijke omgeving van toezicht er straks uit? Het zijn vragen die de rijksinspecties verkennen in gesprekken met elkaar én met collega’s. Dit doen zij vanuit beleid, bestuur, politiek en het werkveld. De dialoog over goed toezicht in de toekomst vindt onder andere plaats tijdens verschillende werkbezoeken.

Werkbijeenkomst Toekomst van Toezicht - 2

Bundel over de toekomst van toezicht

Ter ondersteuning van de visievorming heeft de Inspectieraad de bundel ‘Toekomst van toezicht. Een verkenning van wat nodig is' samengesteld. De publicatie geeft antwoord op twee kernvragen:

  • Wat is nodig om het komende decennium goed rijkstoezicht vorm te geven?
  • Welke concrete punten moeten daarvoor worden opgepakt?

In interviews, gesprekken en columns geven vertegenwoordigers van politiek, beleid, werkveld, toezicht en wetenschap hun kijk op wat er komende jaren moet gebeuren in het toezicht. De slotbeschouwing van de bundel schetst de belangrijkste vraagstukken voor de toekomst. Onafhankelijkheid, communicatie en vakmanschap zijn daarin kernbegrippen.