Toekomst van toezicht in het sociaal domein

De decentralisaties in het sociaal domein hebben ingrijpende gevolgen voor het toezicht op de kwaliteit van de (jeugd)zorg. De rijksinspecties betrokken bij het jeugddomein zijn dan ook extra alert op de kwaliteit van het toezicht op de zorg en ondersteuning aan kwetsbare burgers. Zowel nu als in de toekomst.

Toezicht door gemeenten en rijksinspecties

Sinds de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de (jeugd)zorg. Het rijkstoezicht is belegd bij de 5 rijksinspecties die sinds 2015 intensief samenwerken binnen het Samenwerkend Toezicht Jeugd / Toezicht Sociaal Domein. Het gaat om de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Inspectie van het Onderwijs, de Inspectie SZWen de Inspectie Veiligheid en Justitie.

De toekomst van toezicht in het sociaal domein

De decentralisaties in het sociaal domein en het toezicht daarop vormen één van de meest aansprekende voorbeelden van hoe rijksinspecties en andere partners werken aan vernieuwing van het toezicht. Over die noodzakelijke vernieuwingen heeft de Inspectieraad een bundel artikelen uitgebracht onder de titel ‘Toekomst van toezicht'. Een verkenning van wat nodig is’. De Inspectieraad publiceerde deze verkenning om de visievorming over de rol, positie en inzet van toezicht in de toekomst te stimuleren.