Toezichtagenda als leidraad

De rijksinspecties werken de komende jaren aan een agenda voor goed toezicht. Dit in een veranderende en steeds complexere samenleving. De Toezichtagenda 2015-2018 is de bijdrage die wij als rijksinspecties leveren aan publieke belangen. Halverwege de periode van uitvoering hebben nieuwe accenten en thema’s geleid tot een Toezichtagenda rijksinspecties 2017-2018.

Toezichtagenda 2017-2018

De rijksinspecties staan aan de lat voor het bereiken van maatschappelijke meerwaarde. Halverwege de uitvoering van de Toezichtagenda uit 2015 leggen we de focus op onze onafhankelijke en onpartijdige rol. Ook maken we de bijdrage van inspecties aan de realisatie van maatschappelijke doelen inzichtelijk. Verder zijn we zichtbaar in het publieke debat en gaan we door met professionalisering en innovatie. Tot slot gaan we verder met de ontwikkelen van de samenwerking, zowel onderling als met andere organisaties. Bekijk de Toezichtagenda 2017-2018.

Toezichtagenda 2015 - 2018

De Toezichtagenda 2015-2018 is de leidraad in het handelen als individuele inspecties en in de activiteiten als gezamenlijke samenwerkende rijksinspecties. De bijdrage die wij als rijksinspecties leveren aan publieke belangen vormt onze maatschappelijke meerwaarde. Concreet bestaat de maatschappelijke meerwaarde uit de volgende punten.

  • Het borgen van belangrijke en onmisbare waarden als veiligheid, gezondheid en kwaliteit van dienstverlening.
  • Het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid van organisaties die onder toezicht staan.
  • Het zorgen voor een gelijk speelveld voor bedrijven en aanpakken van fraudeurs en het ondersteunen van burgers in hun rol als consument. Dit doen de rijksinspecties door te zorgen voor een goede werking van markten en een goede voorlichting.