De Inspectieraad is het verband voor samenwerking tussen de rijksinspecties. Hierin werken zij samen aan effectief toezicht vanuit het Rijk. In verband met de uitvoering van het programma Toezichtagenda 2015-2018 van de Inspectieraad, zijn een drietal vacatures vacant bij Bureau Inspectieraad.