De Inspectieraad is het verband voor samenwerking tussen de rijksinspecties. Hierin werken zij samen aan effectief toezicht vanuit het Rijk.

Er zijn momenteelĀ geen vacatures.