Florentin Blanc over inspecties in een internationaal perspectief

Op 9 maart sprak de gezaghebbende en zeer betrokken Franse onderzoeker Florentin Blanc over inspecties in een internationaal perspectief. De inspirerende bijeenkomst werd door belangstellenden uit de lid-organisaties van de Inspectieraad bezocht.

Verslag van de lezing

Florentin Blanc begon zijn lezing met het uitlichten van internationale verschillen. Zaken waarvoor de ene overheid toezicht heeft georganiseerd zijn in andere landen niet gereguleerd. Of wel gereguleerd, maar dan zonder handhaving. Als voorbeeld noemt hij dat in Frankrijk toezicht wordt gehouden op het gebruik van de Franse taal. De vraag rijst waarom er zoiets bestaat als toezicht en handhaving. Net als waarom dat door de overheid op nationaal niveau georganiseerd zou moeten worden. In de lezing komt ook strenge handhaving aan bod. Blanc zijn onderzoek toont aan dat de samenleving niet beter wordt van inspecties die onderdrukken, omdat er dan volgens hem geen vertrouwensrelatie kan ontstaan. Benieuwd naar een meer volledige samenvatting van de lezing? Op de Pleio Toezichtkennis staat het verslag van strategisch kennisadviseur Hadewych van Kempen. Ook zijn daar de dia’s van de lezing en Florentin Blanc zijn proefschrift beschikbaar.

Lezing Florentin Blanc

Florentin Blanc

Florentin Blanc is adviseur bij de Wereldbank, de OESO en verschillende overheidsinstellingen. Ook is hij de penvoerder van een aankomend OESO-advies over regulering. Blanc houdt zich al ruim vijftien jaar bezig met handhaving en toezicht in Europa, Centraal-Azië, Oost-Azië en Afrika. Daarnaast doet hij internationaal vergelijkend onderzoek naar onder meer handhavingspraktijken en stimulatoren voor compliance. Hij studeerde aan de Sorbonne en aan de Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales in Parijs. In 2016 promoveerde hij aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Zijn promotieonderzoek ging over het toenemende belang van risicobeheersing in de handhaving.