Met de RSS-feeds van Rijksinspecties.nl krijgt u automatisch bericht zodra nieuwe informatie verschijnt. Bijvoorbeeld een nieuwsbericht of een nieuw leertraject van de Academie van Toezicht.

RSS-reader nodig

Om een RSS-feed te kunnen lezen heeft u een zogenaamde RSS-reader nodig. Dat is een computerprogramma dat RSS-feeds automatisch voor u ophaalt en ze bundelt in één overzicht. Op internet zijn diverse gratis RSS-readers beschikbaar. Feedreader is een veelgebruikte gratis RSS-reader. Maakt u gebruik van Firefox of Safari? Dan hoeft u geen RSS-reader te installeren. Deze programma‚Äôs hebben al een RSS-reader ingebouwd.

Aanmelden voor een RSS-feed per onderwerp

Wilt u attenderingen ontvangen over een bepaald leertraject van de Academie van Toezicht? Klik dan op het gewenste leertraject op de pagina Leren en ontwikkelen. Bijvoorbeeld het leertraject De Entree. U kunt zich op die pagina aanmelden via een menu dat uitklapt.