Toegankelijkheid

De Inspectieraad is wettelijk verplicht om de website Samenwerkende rijksinspecties voor iedereen toegankelijk te maken. Op dit moment voldoet deze website nog niet aan alle eisen uit de toegankelijkheidsstandaard EN 301 549. Wel zijn er eerste maatregelen genomen om hier binnen de gestelde termijnen aan te kunnen voldoen. 

Toegankelijkheidslabel

Het toegankelijkheidslabel van Samenwerkende rijksinspecties. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.