foto van een spinnenweb
een foto van een NVWA inspecteur in een bloemenkweekveld - ter illustratie van de NVWA
een foto van een man die de neus van een straaljager inspecteert - ter illustratie van de Inspectie Veiligheid en Defensie
een foto van een SZW inspecteur tijdens een inspectie - ter illustratie van de Inspectie SZW
foto van twee patrouillerende politieagenten op het Binnenhof - ter illustratie van de Inspectie Justitie en Veiligheid
foto van een aangemeerd schip aan een kade - ter illustratie van de Inspectie Leefomgeving en Transport
een foto van een man in de petrochemie - ter illustratie van het Staatstoezicht op de Mijnen
foto van een man werkend aan een telefoonpaal met kabels - ter illustratie van Agentschap Telecom
foto van een leraar en leerling in een klaslokaal - ter illustratie van de Onderwijsinspectie
foto van een kind met zijn armen om zijn knieën - ter illlustratie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
een foto van Kinderdijk - ter illustratie van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

Home

De Inspectieraad bestaat uit de inspecteurs-generaal en hoofden van de samenwerkende rijksinspecties. Gezamenlijk leggen zij een stevige basis voor onderlinge samenwerking tussen de rijksinspecties. De Inspectieraad bestaat sinds 2007.

De Inspectieraad bevordert dat rijksinspecties hun toezicht uitoefenen in overeenstemming met de principes van goed toezicht. Hieronder vallen onafhankelijk, professioneel, transparant, selectief, slagvaardig en samenwerkend. Een structurele taak.

In opdracht van de Inspectieraad vervult Bureau Inspectieraad bij de uitvoering van het programma een rol als regisseur, aanjager, monitor en informatiemakelaar. 

Lees meer over de Inspectieraad