Home

De Inspectieraad bestaat uit de inspecteurs-generaal en hoofden van de samenwerkende rijksinspecties. Gezamenlijk leggen zij een stevige basis voor onderlinge samenwerking tussen de rijksinspecties. De Inspectieraad bestaat sinds 2007.

De Inspectieraad bevordert dat rijksinspecties hun toezicht uitoefenen in overeenstemming met de principes van goed toezicht. Hieronder vallen onafhankelijk, professioneel, transparant, selectief, slagvaardig en samenwerkend. Een structurele taak.

Lees meer over de Inspectieraad

Uitgelicht

Toezicht, het vak

Nieuws

Meer nieuws