Kennisknooppunt

Het Kennisknooppunt biedt verzamelde strategische toezichtkennis met links, verwijzingen en samenvattingen. Kennis die relevant is voor toezicht en antwoord geeft op de vraag wat ‘goed toezicht’ is.

Van onderzoeksmethoden tot onderzoeksprogramma’s

Hoe doe je onderzoek en hoe stel je vast of je effectief bezig bent? Toezichthouders maken niet alleen gebruik van kennis, maar doen zelf ook onderzoek. Dat vraagt enige bedrevenheid in methoden en technieken van onderzoek en analyse. Verder worden tal van trendverkenningen, toekomstverkenningen, strategische kennisagenda's en onderzoeksprogramma's gemaakt door publieke organisaties. In pleidooien over vernieuwing wordt hier vaak naar verwezen.

Transparantie, interactie en publiek belang

Vertrouwen en gezag zijn kernbegrippen voor toezichthouders. Toezicht zorgt ervoor dat mensen vertrouwen kunnen hebben en bevordert de legitimiteit van overheidsmaatregelen. Kennis over vertrouwen, legitimiteit en gezag komt uit de mens- en maatschappijwetenschappen en cultuurwetenschappen. Om gezag en legitimiteit te behouden, moeten toezichthouders responsiever worden. Er zijn allerlei manieren waarop zij kunnen interacteren met burgers. Kennis hierover komt uit de wetenschap en uit ervaringen van andere publieke organisaties. Overheidsorganisaties zoals inspecties worden geacht transparant te zijn over hun werkwijze en werkprogramma's. Ze moeten zich op verschillende manieren en tegenover verschillend publiek verantwoorden.

Effectiever werken

Af en toe blijkt uit onderzoek dat overheidsmaatregelen naleving verminderen, risico's verhogen of onwenselijke neveneffecten met zich meebrengen. Er is best wat kennis beschikbaar over strijdige regels, inconsistent beleid en perverse effecten. Ook is er veel kennis vanuit met name de sociaal-psychologie die handhavers kunnen inzetten om effectiever te werken. Denk hierbij aan Gedragsinzichten en compliance assistance. Om compliance te bevorderen moet een inspectie over kennis op het gebied van organisaties beschikken. Hoe beter de organisatie, hoe beter de risico’s worden beheerst. Een deel van de relevante  body of knowledge is ondergebracht bij Lerende organisatie, just culture, goed bestuur, professionaliteit en organisatiemodellen.

ICT, Big Data en nieuwe media

Informatie- en communicatietechnologie hebben enorme impact op de samenleving, op productie- en dienstverleningsprocessen, op organisaties en ook op de mogelijkheden en risico's waarmee toezichthouders te maken hebben. Onderzoek op dit gebied en een beeld van het werk dat in inspectieraadverband wordt verricht op het gebied van 'datagedreven toezicht'. En is te vinden op het Kennisknooppunt.