Academie voor Toezicht

De Academie voor Toezicht werkt voor de samenwerkende rijksinspecties aan het verder professionaliseren van het toezichtvak. Dit doet de academie door het bij elkaar brengen, ontwikkelen en verspreiden van kennis. De Academie voor Toezicht draagt bij aan het lerende vermogen van de rijksinspecties, andere inspectiediensten én hun medewerkers.

Waarom een Academie voor Toezicht?

De Academie voor Toezicht streeft naar intensieve samenwerking waarmee kennis en vakbekwaamheid binnen het toezichtvak wordt vergroot, verspreid en verder ontwikkeld. Daarbij staat de verbinding tussen samenleving, wetenschap, toezichtorganisaties en hun medewerkers centraal. De deelnemers leren in actieve leertrajecten hun eigen dagelijkse praktijk én die van hun vakgenoten te combineren met de theoretische uitgangspunten van het toezichtvak. Bij de Academie voor Toezicht werken experts die deze leertrajecten begeleiden als docent, coach en mentor.

Nieuws

Abonneren op nieuws over dit onderwerp Meer nieuws