Leertraject voor nieuwe topbestuurders in het toezicht

De Academie voor Toezicht start in januari 2022 een leertraject voor de strategische top van de rijksinspecties: het Programma Top Toezichthouders (PTT). Deelnemers reflecteren in dit programma op actuele strategische vraagstukken en dilemma’s en wat deze (kunnen) betekenen voor het dagelijks handelen. Focus ligt daarbij op vraagstukken die voortkomen uit maatschappelijke ontwikkelingen zoals het dalende vertrouwen in de overheid.

foto van een vergadertafel
Beeld: Michael Fousert op Unsplash

Nieuwkomers

De hoogste leidinggevenden bij de inspecties worden geacht fundamenteel na te denken over de maatschappelijke positie en positionering van hun organisaties. Met de PTT wil de Inspectieraad hen hierin ondersteunen, meer in het bijzonder hoge leidinggevenden die relatief nieuw zijn in de toezichtwereld.

Strategische thema’s

Het PTT richt zich op leidinggevenden in de schalen 16 tot en met 19, en de laag daaronder voor zover het om strategische functies gaat. Nieuwe topbestuurders worden vertrouwd gemaakt met de strategische thema’s die specifiek voor toezicht relevant zijn. Zij gaan deze thema’s in duo’s en met de hele groep uitdiepen en via een individuele leeragenda leggen ze de relatie tussen deze thema’s en hun eigen dagelijkse handelen.  Er is veel ruimte om eigen casussen in te brengen.

Opbouw

Het traject bestaat uit een afwisseling van gezamenlijke sessies, tussentijdse leeractiviteiten en leren op het werk. De werkvormen zijn gericht op interactie, samenwerking en onderzoek. Door het leren zoveel mogelijk te integreren in het reguliere werk, blijft de extra tijdsbelasting voor deelnemers zoveel mogelijk beperkt. De plenaire contactdagen bestaan uit twee keer een halve dag en twee keer een '24-uurtje', de tussentijdse leeractiviteiten beslaan zes dagdelen. Deelnemers lopen dan bijvoorbeeld een dag(deel) mee met een medecursist. De eerste uitvoering van het PTT start op 26 januari en eindigt op 23 juni 2022.