Contact

Rijksinspecties.nl probeert alle informatie zo compleet en duidelijk mogelijk te weergeven. Kun je het antwoord op je vraag niet vinden op deze website? Stel deze telefonisch of via een e-mail. Je ontvangt zo snel mogelijk antwoord.

Wij kunnen informatie geven over de samenwerking van de verschillende rijksinspecties binnen de Inspectieraad en over vragen over toezicht in het algemeen. Wij kunnen helaas niet helpen met vragen over individuele inspecties of persoonlijke situaties, daarvoor kun je terecht bij de desbetreffende inspectie. Voor contactgegevens, zie Over de rijksinspecties.

Telefonisch

Je kunt op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur bellen naar telefoonnummer 070 – 7000 567. Bel je vanuit het buitenland? Bel dan naar +31 70 - 7000 567.

Via e-mail

Je kunt je vraag stellen door een e-mail te sturen naar info@inspectieraad.nl.

Post- en bezoekadres

Bureau Inspectieraad
Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag

Bij een bezoek aan Bureau Inspectieraad dien je je te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart).