Contact

Rijksinspecties.nl probeert alle informatie zo compleet en duidelijk mogelijk te weergeven. Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden op deze website? Stel deze telefonisch of via een e-mail. U ontvangt zo snel mogelijk antwoord.

Telefonisch

U kunt op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur bellen naar telefoonnummer 070 – 7000 567. Belt u vanuit het buitenland? Bel dan naar +31 70 - 7000 567.

Via e-mail

U kunt uw vraag stellen door een e-mail te sturen naar info@inspectieraad.nl.

Post- en bezoekadres

Bureau Inspectieraad
Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag

Bij een bezoek aan Bureau Inspectieraad dient u zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart).