Leertraject Strategisch Toezicht

In het Leertraject Strategisch Toezicht staan strategische vraagstukken rondom vernieuwing van toezicht centraal. In het leertraject komen actuele vraagstukken en strategieontwikkeling aan bod, in relatie tot een voortdurend veranderende maatschappelijke context.

Inhoud Leertraject Strategisch Toezicht

Toezicht houden is een vak! Dat gaat niet meer alleen om het controleren en handhaven van regels en wetten, maar om het dienen van publieke belangen. Dit betekent dat toezichthouders een bredere verantwoordelijkheid hebben om te zorgen dat bijvoorbeeld de veiligheid, gezondheid en kwaliteit van producten en diensten gewaarborgd blijven, en dat zij zich meer bezighouden met het voorkómen van problemen in plaats van het achteraf sanctioneren ervan.
Daarnaast vraagt het vak van toezichthouder om meer strategisch inzicht, omdat toezichtvraagstukken steeds complexer worden. Er spelen vaak meerdere belangen die in balans moeten worden gebracht. Het LST gaat over de betekenis en positie van toezicht, de kwaliteit van toezicht en de innovatie van toezicht.

Het leertraject bestaat uit zes modules, verzorgd door docenten uit verschillende inspecties:

 1. Functies van toezicht in Nederland: waar staan we nu?
  De laatste kaderstellende visie op toezicht dateert van 2006. Hoe heeft het toezicht zich sindsdien ontwikkeld? Welke invloed heeft het WRR rapport gehad?
 2. De benadering van Sparrow en van Moore: effecten van toezicht centraal! 
  We willen niet (langer) handhaven om het handhaven maar we willen ons met belangrijke problemen (publieke belangen) bezighouden. We stellen het effect van ons handelen centraal, en de instrumenten zijn volgend.
 3. Risico- en systeemanalyse: complexe vraagstukken ontleden
  Waarom risico gebaseerd toezicht? Hoe een systeemanalyse te doen? We gaan denken en werken in termen van organisaties, belangen, factoren en actoren en hoe die invloed hebben op de missie van je inspectie.
 4. Interventiestrategie en gedrag: over wortels en stokken
  Inspecties bezinnen zich voortdurend op hun toezicht, om dat beter en effectiever te maken. Daarbij maken ze gebruik van de nieuwste methodieken en wetenschappelijke inzichten, bijvoorbeeld uit de gedragswetenschap.
 5. Maatschappelijke oriëntatie: in het publieke belang
  We kunnen tegenwoordig niet anders meer dan in brede zin naar onze taakopvatting kijken. We willen meer aansluiten bij publieke belangen, of die helpen definiëren en behartigen via onze reflectieve functie. Dit past bij de verdere groei en ontwikkeling van het toezicht.
 6. Toezicht en beleid: onafhankelijkheid in de praktijk. Theorie en praktijk in de relatie tussen toezicht en beleid. En ook: het leren stopt niet hier! Wat neem je mee?

Praktische informatie

Dit leertraject is voor medewerkers van toezichthouders vanaf schaal 10 die meer verdieping zoeken in het toezicht. LST duurt, verspreid over drie maanden, ongeveer 5 dagen plus een slotbijeenkomst van een dagdeel. 
De inhoud van het leertraject bestaat uit toezicht theorie en bijbehorende casuïstiek. Deelnemers worden uitgedaagd het geleerde op aangeboden en/of eigen casuïstiek toe te passen. Het leertraject biedt ruimte voor intervisie en netwerken. Docenten komen uit de inspecties zelf.
In 2024 worden drie LST leertrajecten georganiseerd.

Tabel bijeenkomsten LST 2024
data groep 1 `data groep 2 data groep 3
27 feb 19 mrt 24 sep
7 mrt 4 apr 8 okt
26 mrt 16 apr 22 okt
9 apr 14 mei 5 nov
23 apr 28 mei 19 nov
21 mei 11 jun 3 dec

De inschrijving loopt via de AvT-contactpersonen van de inspecties. Bij vragen kun je contact opnemen met Bureau Inspectieraad: info@inspectieraad.nl.