Programma Top Toezichthouders van start

Op 26 januari kende het Programma Top Toezichthouders (PTT) een vliegende start. In dit leertraject, dat is bedoeld voor (nieuwe) topbestuurders in het toezicht, reflecteren de 14 deelnemers op actuele strategische vraagstukken en dilemma’s en wat deze betekenen voor hun dagelijks handelen. Tijdens deze eerste bijeenkomst lag de nadruk op toezicht in historisch en actueel perspectief, waarbij ingegaan werd op het toenemend belang van toezicht. De deelnemers presenteerden hun belangrijkste dilemma's waarover levendig werd gediscussieerd.

foto van het gebouw de Zwaluwenberg
Beeld: Ytzen Renema

Het programma

De focus bij PTT ligt op vraagstukken die voortkomen uit maatschappelijke ontwikkelingen, zoals het dalende vertrouwen in de overheid. De deelnemers worden uitgedaagd fundamenteel na te denken over de maatschappelijke positie en positionering van hun organisaties. Met het programma wil de Inspectieraad hen in dit denken ondersteunen.

Het programma gaat na deze start verder in duo’s en plenair. De duo’s lopen stage bij elkaar en diepen elkaars dilemma’s en thema’s gezamenlijk verder uit, waarvan ze verslag doen tijdens de volgende bijeenkomst op 16 maart.

Een impressie van de startbijeenkomst op de Zwaluwenberg

De startbijeenkomst vond plaats op de Zwaluwenberg, het hoofdkantoor van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK). De start was informeel; eerst een lunch, daarna een historisch overzicht van de Zwaluwenberg door de programmaleider, Bart Hoitink, voormalig IGK. Hierin besteedde hij ruime en aandacht aan de plek van het Koninklijk Huis, met beeldende anekdotes.

Na een korte kennismaking met elkaar en het programma, volgde een interactieve presentatie door Pieter Welp (Bureau Inspectieraad) over toezicht in historisch en actueel perspectief, waarbij hij inging op het toenemend belang van toezicht. Een ontwikkeling die door de deelnemers werd herkend en waarover men graag verder wilde spreken met elkaar. 

foto van het PTT programma
Beeld: Ytzen Renema

Dilemma’s

Die mogelijkheid om nader in gesprek te gaan diende zich direct aan. In twee parallelle groepen, begeleid door Bart Hoitink en leerbegeleider Rolien van Dijk, presenteerde elke deelnemer zijn of haar werkveld en belangrijkste dilemma’s aan de collega deelnemers.

Deze opzet leidde tot goede inhoudelijke discussies, waarbij scherpe vragen werden gesteld en ook daadwerkelijk ideeën en oplossingen werden uitgewisseld.

Leren en reflecteren

Aan het eind van de dag blikte Annemiek van Bolhuis (bestuursvoorzitter ANVS, lid dagelijks bestuur van de Inspectieraad en lid ontwikkelgroep PTT) terug. Ze gaf aan blij te zijn dat dit traject is gestart. Ze wees daarbij op het belang van samenwerking tussen inspecties, gaf de power en impact van toezicht aan, wees op wan- en vertrouwen en hoe dat te winnen en verliezen en gaf de groep mee dat dit podium, deze omgeving, dit gezelschap een geweldige plek is om te reflecteren en te leren met elkaar. En een plek om je leiderschap te ontwikkelen, een plek om je nog meer bewust te worden van je rol.

Al met al een geslaagde start van het programma, die werd afgesloten met stamppot.