Kennis delen en kennisontwikkeling

Voor goed toezicht is het nodig dat inspecties bewezen effectieve methoden gebruiken. Methoden die gebaseerd zijn op wetenschappelijke kennis. Bijvoorbeeld over menselijk gedrag en kennis over risico's en hoe je daarop kunt inspelen. En alhoewel werkvelden verschillen binnen inspecties, zijn de basisprincipes van het toezicht hetzelfde.

Kennisagenda en kennisnetwerken

Vandaar dat er gezamenlijk verder wordt gewerkt aan de kennisagenda in een aantal toezichtthema’s. Dit zijn thema’s als sociale media, effectmeting, scenario’s en trends, risicoprofilering en big data, de relatie intern en extern toezicht en gedragsbeïnvloeding. Tenslotte is de academie ook de plaats waar al langer bestaande kennisnetwerken vanuit de inspecties verder ontwikkeld worden. Bijvoorbeeld netwerken rond risico gestuurd toezicht en systeemtoezicht.

Kennisknooppunt

Verder biedt het Kennisknooppunt verzamelde strategische toezichtkennis met links, verwijzingen en samenvattingen. Kennis die relevant is voor toezicht en antwoord geeft op de vraag wat ‘goed toezicht’ is. De inspectieraad hoopt hiermee gebruikers op het spoor van interessante en nuttige kennis te zetten.