Leertraject Startende Inspecteur

Inspecteren is een vak! De Academie voor Toezicht biedt een sectoroverstijgend, generiek leertraject waarbij de werkpraktijk van het inspecteren centraal staat. Dit traject bestaat uit 5 modules waarin de basis van toezicht aan bod komt. Ook zijn er per traject 2 intervisiebijeenkomsten van ieder 2 uur. Het programma ondersteunt je bij de stappen om als startende inspecteur aan de gang te gaan.

Inhoud leertraject Startende Inspecteur

Het leertraject Startende Inspecteur gaat over het vak toezicht houden als zodanig, niet over de specifieke sectoren. De deelnemers die vanuit diverse rijksinspecties komen, werken onderling veel samen en wisselen hun kennis en ervaringen uit. De onderwerpen zijn geordend rondom twee perspectieven: het inspectieoptreden en de oriëntatie op de omgeving. De werkpraktijk van de startende inspecteur staat hierin steeds centraal. Omdat je tijdens het traject samenwerkt met collega’s van andere rijksinspecties, werk je aan toezichtvraagstukken die in meerdere rijksinspecties aan de orde zijn. Je functioneert tussen en met toezichthouders van andere rijksinspecties waardoor jouw professionele kijk op toezicht breed en sectorgeneriek wordt. Jouw blik verruimt en met elkaar breng je nieuwe inzichten de organisaties binnen.

Praktische informatie

LSI 2021 en 2022

Alle 11 groepen voor 2021 zijn volgetekend. De planningsdata voor de trajecten in 2022 staan hieronder. De groepen 1 t/m 4 van 2022 zijn ook al volgeboekt.

Data LST 2022
LSI 2022 Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5
Maatschappelijke context van het toezicht Objectief waarnemen en oordelen Interveniëren en communiceren Rapporteren Informatieverwerving en voorbereiden
Groep 1 wo/do 12/13 jan. 2022 wo/do 9/10 febr. 2022 di/wo 8/9 mrt. 2022 wo 30 mrt. 2022 do 21 april 2022
Groep 2 wo/do 2/3 febr. 2022 wo/do 9/10 mrt. 2022 di/wo 12/13 april 2022 wo 11 mei 2022 do 9 juni 2022
Groep 3 wo/do 9/10 mrt. 2022 wo/do 6/7 april 2022 wo/do 11/12 mei 2022 wo 1 juni 2022 do 23 juni 2022
Groep 4 wo/do 30/31 mrt. 2022 di/wo 19/20 april 2022 wo/do 1/2 juni  2022 wo 22 juni 2022 do 7 juli 2022
Groep 5 wo/do 20/21 april 2022 wo/do 18/19 mei 2022 di/wo 28/29 juni 2022 wo 14 sept. 2022 do 29 sept. 2022
Groep 6 wo/do 18/19 mei 2022 wo/do 22/23 juni 2022 di/wo 13/14 sept. 2022 wo 28 sept. 2022 do 13 okt. 2022
Groep 7 wo/do 15/16 juni 2022 di/wo 5/6 juli 2022 wo/do 21/22 sept. 2022 wo 5 okt. 2022 do 3 nov. 2022
Groep 8 wo/do 7/8 sept. 2022 wo/do 28/29 sept. 2022 di/wo 1/2 nov. 2022 wo 23 nov. 2022 do 15 dec. 2022
Groep 9 wo/do 5/6 okt. 2022 wo/do 9/10 nov. 2022 wo/do 23/24 nov. 2022 wo 7 dec. 2022 do 22 dec. 2022
Groep 10 wo/do 2/3 nov. 2022 di/wo 29/30 nov. 2022 wo/do 14/15 dec. 2022 wo 11 jan. 2023 do 2 febr. 2023
Groep 11 wo/do 30 nov./1 dec. 2022 wo/do 11/12 jan. 2023 wo/do 1/2 febr. 2023 wo 15 febr. 2023 do 9 mrt. 2023

Aanmelden

Voor meer informatie bekijk de factsheet leertraject Startende Inspecteur of raadpleeg de Leerwijzer 2021.  De trajecten worden gegeven op een locatie in de omgeving van Utrecht. Kosten voor dit traject zijn € 2.700,-. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor het leertraject Startende Inspecteur via e-mail academievoortoezicht@inspectieraad.nl.