Programma Innovatie Toezicht

De kracht van de samenwerking tussen de toezichthouders gebruiken om de veranderingen binnen de individuele toezichthouders te versterken en te ondersteunen. Dat is het doel en de ambitie van het Programma Innovatie Toezicht.

Vernieuwing

De rijkstoezichthouders zijn allemaal bezig om hun werkwijze en organisatie ingrijpend te vernieuwen. Het Programma Innovatie Toezicht ondersteunt dit door collega’s met elkaar in contact te brengen en de dialoog over de vernieuwing van toezicht te stimuleren. Dat gebeurt online onder meer via het Netwerk Publiek Toezicht en offline via het jaarlijkse Toezichtfestival en in concrete doe-coalities.

Drie programmalijnen

Er zijn drie programmalijnen:

  1. In de programmalijn Maatschappelijke dialoog gaan de toezichthouders in gesprek met belangrijke stakeholders en betrokken burgers over de verwachtingen en de rol van toezicht. Deze dialoog krijgt vorm via kleinschalige publieksbijeekomsten en - sinds maart 2020 -  via onder meer digitale sessies, webinars en podcasts. 
    Lees meer over Maatschappelijke dialoog
  2. In de programmalijn Nieuwe technologieën en nieuwe samenwerkingen proberen zij ontwikkelingen als digitalisering, robotisering en netwerksamenleving om te zetten in nieuwe toezichtaanpakken- en methodieken.
    Lees meer over Nieuwe technologieën en nieuwe samenwerkingen
  3. In de programmalijn Professionalisering draait het om de vraag welke professionele competenties en achtergronden nodig zijn voor het toezicht van de toekomst. Hoe rusten we mensen en organisaties daarvoor toe?
    Lees meer over Professionalisering

Nieuws

Abonneren op nieuws over dit onderwerp Meer nieuws