Maatschappelijke dialoog in 2021

Ook dit jaar gaat de Inspectieraad verder met de maatschappelijke dialoog. De nadruk komt weer meer te liggen bij het oorspronkelijke doel waarmee de dialoog in 2019 startte: het organiseren van gesprekken en debatten over toezicht, om de maatschappelijke verwachtingen over toezicht beter in kaart te brengen en ervan te leren. Afgelopen jaar had de dialoog als gevolg van corona een andersoortig, meer intern karakter en was de dialoog vooral gericht op het omgaan met de coronapandemie.

Activiteiten

De dialoogactiviteiten in 2021 krijgen vorm en inhoud door een variatie aan activiteiten: bijvoorbeeld kleinschalige publieksbijeenkomsten, podcasts en webinars over Inspectieraad-brede onderwerpen als publiek vertrouwen, verwachtingen van toezicht en nieuwe methodieken zoals Artificial Intelligence en citizen science. De inspecties gaan op verschillende manieren (online en hopelijk later dit jaar offline) het gesprek aan met hun omgeving, bestaande uit ondertoezichtstaanden, politiek, bestuur en burgers. De podcast-serie Toekomst van Toezicht krijgt een vervolg.  

Terugblik

Afgelopen jaar kreeg de maatschappelijke dialoog een andersoortige invulling als gevolg van de corona. In online dialoogsessies met strategische toezichtadviseurs en wetenschappers is veel kennis gedeeld over toezicht tijdens de pandemie. Een weergave van deze gesprekken en het afsluitende webinar zijn gedeeld op het Netwerk Publiek Toezicht in de community-groep Toezicht in tijden van Corona.

De maatschappelijke dialoog is een van de drie lijnen uit het programma Innovatie Toezicht van de Inspectieraad.

Illustratieve afbeelding van een groep mensen uit diverse beroepen en daarboven lege tekstballonnen
Beeld: Gerd Altmann via Pixabay