Maatschappelijke dialoog

In de programmalijn maatschappelijke dialoog onderzoekt de Inspectieraad mogelijkheden waarop toezichthouders en belanghebbenden bij toezicht met elkaar in dialoog kunnen gaan. Die dialoog is belangrijk: toezichthouders werken voor de samenleving en daarmee hebben zij een rol in de bijdrage aan publieke belangen als veiligheid en gezondheid. Dat kunnen zij alleen goed doen als ze weten welke behoeften en verwachtingen er leven bij die samenleving op het gebied van toezicht. Vanuit hun positie kunnen toezichthouders bovendien een belangrijke rol vervullen in het signaleren van verschillen tussen maatschappelijke verwachtingen en publieke dienstverlening. Dat vergt van inspecties dat zij alert zijn en blijven op de dynamiek in de samenleving en de (on)mogelijkheden van hun eigen rol daarbij.

Illustratieve afbeelding van een groep mensen uit diverse beroepen en daarboven lege tekstballonnen
Beeld: Gerd Altmann via Pixabay

Ervaringen en kennis delen

De rijksinspecties willen hun kennis op dit vlak aanscherpen en verrijken. Dit doen zij door succesvolle ervaringen met elkaar te delen, kennis en expertise van buiten naar binnen te halen en natuurlijk ook door dialoogvormen in de praktijk te brengen. Zo heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de dialoog als strategisch middel ingezet om een systeemverandering teweeg te brengen in de afvalstroomketen.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) bouwt met keukentafelgesprekken in Groningen aan vertrouwen van stakeholders. Dit doen zij door te luisteren naar de kennis en ervaringen van de mensen die in dat gebied wonen en werken. In sessies met externe experts staat het burgerperspectief steeds centraal. Hoogleraar Public Governance and Civil Society Caelesta Braun, Kinderombudsman Margrite Kalverboer en initiatiefnemer van G1000 Burgerberaad Mirjam de Pagter zijn enkele genodigden die vanuit hun eigen deskundigheid de toezichthouders inspireren bij de verdere invulling en vormgeving van de maatschappelijke dialoog.

De Toekomst van Toezicht

Bredere context

Podcasts bieden een goede gelegenheid om het belang van de maatschappelijke dialoog voor goed toezicht in een bredere context en met een groter publiek te delen.

In de podcasts serie 'De Toekomst van Toezicht' spreken leden van de Inspectieraad met verschillende gesprekspartners over belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en wat die betekenen voor de toekomst van het toezicht. Henk Korvinus, inspecteur-generaal van de inspectie Justitie en Veiligheid gaat bijvoorbeeld in gesprek met de nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, over het burgerperspectief in het houden van toezicht en het mensbeeld dat past bij goed toezicht. En Marina Eckenhausen, inspecteur-generaal bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en filosoof Daan Roovers onderzoeken de vraag voor wie toezicht op de zorg eigenlijk wordt georganiseerd.

Deze verschillende voorbeelden en diverse publicaties over het onderwerp zijn terug te vinden via het Netwerk Publiek Toezicht. Mocht je verder willen praten over maatschappelijke dialoog of hulp nodig hebben bij het vinden van de juiste informatie, neem dan contact op met Ester Nieuwhuis.