Activiteiten maatschappelijke dialoog dit najaar

Als onderdeel van het Programma Innovatie Toezicht starten de samenwerkende rijksinspecties en toezichthouders een maatschappelijke dialoog over de rol van toezicht in een veranderende samenleving. Dit doen zij met een grote en diverse groep mensen: van burgers en wetenschappers tot ondernemers en journalisten. De maatschappelijke dialoog wordt op verschillende manieren, momenten en platforms gevoerd. Dit najaar is er een aantal activiteiten gepland.

Hoe (on)veilig is Nederland

In congres- en debatcentrum Arminius in Rotterdam wordt op 19 september aanstaande de eerste van een serie publieksbijeenkomsten over het thema ‘Hoe (on)veilig is Nederland?’ gehouden. Deze avond gaat vooral over de vraag of wij niet te veel zijn doorgeschoten in ons streven naar een risicovrije samenleving. Kaartjes zijn gratis via de website van Arminius te krijgen.

Wetenschap en visie op toezicht

Als input voor de dialoog heeft de Inspectieraad de publicatie In het publiek belang uitgegeven. Hierin geven de wetenschappers Paul Frissen en Hans Boutellier met hun medewerkers hun visie op het toezicht dat in de huidige maatschappelijke context nodig is. De publicatie zal tijdens de publieksbijeenkomsten gratis worden uitgereikt.

Platform Innovatie Toezicht

Tenslotte wordt ook het platform Innovatie Toezicht verder ontwikkeld. Hier kunnen belangstellenden de dialoog over toezicht online volgen en voeren.

Voor een compleet overzicht van activiteiten dit najaar, raadpleeg de flyer Activiteiten maatschappelijke dialoog 2019.
 

Innovatie