Podcast serie de Toekomst van Toezicht

In deze podcasts serie 'De Toekomst van Toezicht' gaan toezichthouders onder leiding van Ruben Maes in gesprek over belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en wat die betekenen voor de toekomst van het toezicht.

Hoe spelen rijksinspecties in op belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en wat betekent dat voor de toekomst van toezicht? In seizoen twee van deze reeks hebben we in het bijzonder aandacht voor het actuele thema publiek vertrouwen.

Aflevering gemist? Hier vind je ze overzichtelijk bij elkaar. 

Apple Podcasts, Spotify of Souncloud?

Voor het beluisteren van de podcasts op Apple Podcasts en Soundcloud  is geen account nodig. De podcasts zijn ook te vinden op Spotify, hiervoor is wel een (gratis) account nodig. Met ingang van aflevering 2 van seizoen 2021 wordt de podcast gehost op Buzzsprout in plaats van Soundcloud en van daaruit geplaatst op Apple Podcasts en Spotify.

Seizoen 2 Aflevering 2 - 9 juni 2021

Aflevering twee van het tweede seizoen staat  online. Centraal thema is dit keer ‘vertrouwen’. Kees van Nieuwamerongen (kwartiermaker van de nieuwe Inspectie Belastingen, Douane en Toeslagen), Martin van Rijn (voorzitter Aedes) en Eva Rovers (kunsthistorica en auteur) gaan hierover met elkaar in gesprek. Wat verstaan zij eigenlijk onder het begrip vertrouwen? Wat is het belang van publiek vertrouwen in de overheid? Hoe is dat andersom? En wat kan je doen om geschaad vertrouwen te herstellen?

Seizoen 2 Aflevering 1 - 26 mei 2021

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van de podcastserie Toekomst van Toezicht is online! Centrale vraag in het gesprek: voor wie is het toezicht eigenlijk bedoeld?

In de eerste aflevering gaat Marina Eckenhausen, inspecteur-generaal bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Daan Roovers, filosofe en tot voor kort Denker des Vaderlands met elkaar in gesprek. Zij onderzoeken de vraag voor wie toezicht op de zorg eigenlijk wordt georganiseerd. Is dat de politiek, het departement, de zorginstellingen of toch de inwoners van Nederland? Moet je als toezichthouder uitgaan van gezond wantrouwen of is juist vertrouwen in de zorgprofessional een vruchtbaarder uitgangspunt? En wat is de waarde van ‘sorry zeggen’ als je een verkeerde inschatting hebt gemaakt?

Seizoen 1 Aflevering 5 - 14 december 2020

Dit is de vijfde aflevering in de reeks Toekomst van Toezicht in opdracht van de inspectieraad. In deze reeks gaat Ruben Maes in gesprek met verschillende toezichthouders over belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en de vraag wat dit betekent voor de toekomst van het toezicht.

In deze aflevering spreekt Mark Bressers, directeur-bestuurder bij de Nederlandse Emissieautoriteit met de Martijn Broekhof, Hoofd Klimaat, Energie, Innovatie & Duurzaamheid bij de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie over de verhouding tussen de toezichthouder en de bedrijven waarop toezicht wordt gehouden: hoe kan je door toezicht innovatie bevorderen?

Seizoen 1 Aflevering 4 - 12 november 2020

Op 3 november vond het jaarlijkse Toezichtsfestival plaats in de vorm van een online uitzending vanuit de Fabrique in Maarssen. Tijdens deze middag spraken we met Marleen Stikker internetpionier en oprichter van Waag over de Next Level in Toezicht. Deze podcast is een registratie van de bijdrage die Angeline van Dijk, Directeur-hoofdinspecteur bij Agentschap Telecom leverde aan het Toezichtfestival en het gesprek dat we daarna hadden met Marleen Stikker.

Seizoen 1 Aflevering 3 - 12 november 2020

Op 3 november vond het jaarlijkse Toezichtsfestival plaats in de vorm van een online uitzending vanuit de Fabrique in Maarssen. Tijdens deze middag spraken we met Marleen Stikker internetpionier en oprichter van Waag over de Next Level in Toezicht. Deze podcast is een registratie van de bijdrage die Theodor Kockelkoren, van het staatstoezicht op de mijnen, leverde aan het Toezichtfestival en het gesprek dat we daarna hadden met Marleen Stikker.

Seizoen 1 Aflevering 2 - 16 oktober 2020

Dit is de tweede aflevering in de reeks Toekomst van Toezicht in opdracht van de inspectieraad. In deze reeks gaat Ruben Maes in gesprek met verschillende toezichthouders over belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en de vraag wat dit betekent voor de toekomst van het toezicht.

In deze aflevering spreekt Henk Korvinus, inspecteur-generaal van de inspectie Justitie en Veiligheid met de nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, over het burgerperspectief in het houden van toezicht en het mensbeeld dat past bij goed toezicht.

Seizoen 1 Aflevering 1 - 13 oktober 2020

Dit is de eerste aflevering in de reeks Toekomst van Toezicht in opdracht van de inspectieraad. In deze reeks gaat Ruben Maes in gesprek met verschillende toezichthouders over belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en de vraag wat dit betekent voor de toekomst van het toezicht.

In deze aflevering spreekt Marc Kuipers, inspecteur-generaal van de inspectie SZW met Renee Frissen, oprichter van OpenEmbassy over maatschappelijke onbehagen en de relatie tussen toezichthouders en de burgers.