Vier praktische tools voor inspecteurs beschikbaar

Tijdens de nazomerborrel van de Inspectieraad op 14 september lanceerden we de eerste tool uit het project ‘Aandacht voor wat werkt’. In dit project gaan inspecteurs vooral zélf als onderzoekers aan de slag. Dat doen ze aan de hand van vragen die bij henzelf leven over hun werk en de effecten van toezicht. Uit dit project zijn vier praktische tools ontstaan die nu beschikbaar zijn voor gebruik in jouw organisatie.

foto van de vragenwaaier

Het project

Vanuit de programmalijn Professionalisering is het project 'Aandacht voor wat werkt' ontstaan. Doel van het project was om inspecteurs inzicht te geven in hun eigen effect, als inspecteur en als organisatie. Hierdoor kan de impact van het toezicht worden vergroot. Het Inzichtenlab is, onder leiding van Manja Bomhoff, aan de slag gegaan met het ontwikkelen van praktische tools hiervoor.

De tools

De tools zijn ontwikkeld in samenwerking met Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, maar zijn voor alle rijksinspecties relevant. 

Uit dit project zijn de volgende vier producten ontstaan:

  • De vragenwaaierGa in gesprek in je toezichtsveld

  • StimuLERENd rapporterenVoor toezichthouders die met hun rapportages willen motiveren

  • Perspectieven kaartensetZicht houden op verschillende perspectieven en belangen

  • Van ervaring naar impact spelSpel waarmee je de impact van je werk onderzoekt

grafisch beeld van Het Inzichtenlab