Aandacht voor wat werkt

Doel van het project 'Aandacht voor wat werkt' was om inspecteurs inzicht te geven in hun eigen effect, als inspecteur en als organisatie. Hierdoor kan de impact van het toezicht worden vergroot. Inspecteurs gingen vooral zélf als onderzoekers aan de slag. Dat deden ze aan de hand van vragen die bij henzelf leven over hun werk en de effecten van toezicht. Het Inzichtenlab is, onder leiding van Manja Bomhoff, aan de slag gegaan met het ontwikkelen van praktische tools hoe je het effect van toezicht kan vergroten. De tools zijn voornamelijk ontwikkeld in samenwerking met Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, maar zijn voor alle rijksinspecties relevant.

De tools

Dit project is medio 2021 afgerond. De resultaten zijn nu beschikbaar voor iedereen van de rijksinspecties en worden dankzij terugkoppeling blijvend verbeterd.

Uit dit project zijn vier producten ontstaan die beschikbaar zijn voor gebruik in je organisatie.

foto van de vragenwaaier

De vragenwaaier

Ga in gesprek in je toezichtsveld

Doelgroep: inspecteurs

Wat hebben jouw gesprekspartners eigenlijk zelf nodig? Zien zij ruimte voor verbetering van het toezicht? Hoe is hun beeld van de sector? En…hoe gaat het eigenlijk met ze?

Werkgevers, ondernemers, professionals en bestuurders hebben een schat aan ervaringskennis. Zij ervaren het toezicht van de andere kant. Als inspecteur wil je daar natuurlijk graag van profiteren. Maar hoe?

Deze vragenwaaier helpt je om in gesprek te gaan met mensen in je toezichtsveld. Hij biedt zes soorten vragen; van feedbackvragen tot expertise vragen. Bij iedere soort staan voorbeelden die je kunt gebruiken om inzicht, feedback en inspiratie te krijgen uit je gesprekken. Een praktische tool die je direct kunt inzetten in de praktijk.

foto van de praatplaat StimuLERENd rapporteren

StimuLERENd rapporteren

Voor toezichthouders die met hun rapportages willen motiveren

Doelgroep: toezichthouders

Toezichtsrapporten zijn vaak een veelkoppig monster. Ze moeten standhouden bij een eventuele gang naar de rechter én worden na incidenten nog eens extra kritisch tegen het licht gehouden. Tegelijkertijd moeten ze ondertoezichtstaanden stimuleren tot goede en zelfs verbeterde kwaliteit en naleving, ook als inspecteurs weg zijn. Al deze doelen kunnen leiden tot lange en ingewikkelde documenten die niet echt inspireren.

Samen met inspecteurs van de IGJ onderzochten we hoe je wél stimulerend kunt rapporteren. De uitkomsten zijn verwerkt in deze StimuLERENd rapporteren plaat.

In Toezine lees je meer over dit onderzoekende ontwerpproces.

foto van de kaartenset

Perspectieven kaartenset

Zicht houden op verschillende perspectieven en belangen

Doelgroep: toezichthouders, beleidsmakers

Heb je ook weleens het idee dat er in een overleg verschillende onuitgesproken belangen worden verdedigd? Of ben je bij het nemen van een toezichtsbeslissing wel eens bang om een stakeholder te vergeten?

Met deze kaartenset vergeet je tijdens een overleg nooit meer een perspectief of belang. Iedere kaart omschrijft een stakeholder uit een van de acht categorieën; van professional tot burger.

Tips voor het gebruik: Je legt de kaarten bijvoorbeeld aan het begin van een overleg op tafel en vraagt alle aanwezigen de kaart te kiezen van het perspectief dat ze mee willen nemen in het overleg. Of je neemt met elkaar de kaarten door voordat je een ingrijpend handhavingsbesluit neemt, om zeker te weten dat je de belangrijkste belangen mee hebt genomen.

Graag sturen we als proef een aantal inspecteurs van rijksinspecties de kaartenset toe zodat ze ermee aan de slag kunnen. We horen graag of en hoe je de kaartenset in hebt gezet en wat eventuele verbeterpunten zijn.

Nieuwsgierig? De perspectieven kaartenset is alleen gedrukt beschikbaar. Neem vooral contact op bij interesse, dan kijken we wat er mogelijk is.

foto van het ervaring naar impact spel

Van ervaring naar impact spel

Spel waarmee je de impact van je werk onderzoekt

Doelgroep: inspecteurs

Met het Van ervaring naar impact spel kijk je met elkaar naar de impact van jullie werk. Welke ervaringen heb je met elkaar? Wat is de impact van die ervaringen? En wat wil je er verder mee?

Inspecteurs hebben verschillende ideeën over wat werkt en wat niet werkt. In dit spel deel je die ideeën en ervaringen met je collega’s en onderzoek je ze op een speelse manier met elkaar.

Je kunt het spel online én offline spelen met je team, gebruiken als intervisie tool of inzetten bij een kennismaking met nieuwe collega’s. Het is te spelen met maximaal 5 spelers en 1 spelleider en kan ook gelijktijdig met verschillende groepjes worden gespeeld.