De vragenwaaier

Ga in gesprek in je toezichtsveld

voorbeelden van de vragenwaaier

Doelgroep: inspecteurs

Wat hebben jouw gesprekspartners eigenlijk zelf nodig? Zien zij ruimte voor verbetering van het toezicht? Hoe is hun beeld van de sector? En…hoe gaat het eigenlijk met ze?

Werkgevers, ondernemers, professionals en bestuurders hebben een schat aan ervaringskennis. Zij ervaren het toezicht van de andere kant. Als inspecteur wil je daar natuurlijk graag van profiteren. Maar hoe?

Deze vragenwaaier helpt je om in gesprek te gaan met mensen in je toezichtsveld. Hij biedt zes soorten vragen; van feedbackvragen tot expertise vragen. Bij iedere soort staan voorbeelden die je kunt gebruiken om inzicht, feedback en inspiratie te krijgen uit je gesprekken. Een praktische tool die je direct kunt inzetten in de praktijk.