Met elkaar verder praten over kritische beroepssituaties in het toezicht

Wat doe je als je als inspecteur in een situatie komt waarin verschillende waarden botsen en handboek of protocol geen uitkomst bieden? Met die vraag als uitgangspunt organiseerde Bureau Inspectieraad van oktober 2019 tot maart 2020 gesprekken met inspecteurs volgens de methodiek van de Kritische Beroepssituaties (KBS). Dat wordt dit jaar voortgezet, maar dan digitaal en met collega’s binnen één inspectie, en niet gemengd zoals voorheen. 

Doel

Tussen oktober 2019 en maart 2020 zijn in kleine groepjes inspecteurs uit diverse inspecties gesprekken gevoerd over “kritische situaties” in hun werk. De momenten dat je het even niet meer weet, dat verschillende waarden botsen en dat het handboek of protocol je niet verder helpt. Professionalisering is het volgen van opleidingen, maar professionaliteit toont zich in de uitvoering van het werk zelf. Dit is het uitgangspunt van de methodiek van de gesprekken, die veel weg hebben van intervisie, maar waarbij de kritische situaties en de afwegingen die een professional daarin maakt, werden uitgeplozen en ook uitgeschreven. Dit met het doel er verder van te leren en meer te grip krijgen op het vak. De coronacrisis maakte helaas een einde aan deze gesprekken.

Nieuwe ronde

Dit jaar worden de gesprekken weer opgepakt. Uiteraard online, en dat is anders. Ook anders is dat de gesprekken nu worden georganiseerd binnen één inspectie en niet meer gemengd. Dus binnen een team, of met inspecteurs van diverse teams maar wel van dezelfde inspectie. Hiervoor is gekozen omdat dan ook veel over de waarden en cultuur binnen een organisatie bespreekbaar kan worden gemaakt. Bovendien kun je als deelnemer ook veel leren van je collega in hetzelfde werkveld.

Aansluiting zoeken

Een eerste pilot-gesprek is inmiddels gevoerd bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en bij de Inspectie Justitie en Veiligheid worden gesprekken gepland. Bureau Inspectieraad zoekt zo veel mogelijk aansluiting bij initiatieven die al lopen bij die inspectie. De aanpak en de start van de gesprekken kan dus heel verschillend zijn: met open inschrijving, onderdeel van een leertraject, onderdeel van een team-traject enzovoort.

Meer weten?

De gesprekken worden gevoerd binnen de lijn Professionalisering van het Programma Innovatie Toezicht. Ben je geïnteresseerd in deze nieuwe ronde gesprekken of wil je meer weten over de eerste ronde gesprekken? Stuur dan een mail naar sanne.slegtenhorste@inspectieraad.nl of ytzen.renema@inspectieraad.nl

KBS