Kennis delen over de maatschappelijke dialoog

Maatschappelijke dialoog en meer in het bijzonder het burgerperspectief blijven een veelbesproken onderwerp van gesprek in de Inspectieraad als onderdeel van het Programma Innovatie Toezicht. Het coronajaar is benut om initiatieven en ervaringen van de rijksinspecties op het gebied van burgerperspectief te verzamelen. En dat zijn er veel. De inspecties leren van elkaars ervaringen met het voeren van de dialoog met eindgebruikers en het algemeen publiek. Ook dat hoort bij de maatschappelijke dialoog.

Illustratieve afbeelding van een groep mensen uit diverse beroepen en daarboven lege tekstballonnen
Beeld: Gerd Altmann via Pixabay

Online sessies

Afgelopen voorjaar heeft de Inspectieraad een aantal sessies georganiseerd, waarin onder meer werd gesproken over hoe de maatschappij kijkt naar het toezicht, welke mogelijkheden maatschappelijke dialoog biedt en welke verwachtingen de Inspectieraad daarbij heeft. Ook werden diverse praktijkvoorbeelden gedeeld. De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft de maatschappelijke dialoog als strategisch middel ingezet om een systeemverandering teweeg te brengen in de afvalstroomketen. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) bouwt met keukentafelgesprekken in Groningen aan vertrouwen van stakeholders in het werk van de SodM en luistert naar de kennis en ervaringen van de mensen die in dat gebied wonen en werken.

De volgende online sessie van de maatschappelijke dialoog is gepland op maandag 28 juni van 13:00-14:00 en is bedoeld voor betrokken collega’s van rijksinspecties. Mirjam de Pagter, initiatiefnemer van G1000.nu, verzorgt een presentatie over de inzet van burgerberaden. Een burgerberaad is een middel om burgers actief te betrekken bij beleids- en besluitvorming van de overheid. Als je bij een rijksinspectie werkt, kun je je tot en met maandag 28 juni 9:00 via het Netwerk Publiek Toezicht aanmelden.

Podcasts

Ook is afgelopen mei het tweede seizoen van de podcastserie Toekomst van Toezicht van start gegaan. In de eerste aflevering gaat Marina Eckenhausen, Inspecteur-Generaal bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd met filosofe Daan Roovers in gesprek over de vraag voor wie toezicht op de zorg eigenlijk wordt georganiseerd. In aflevering twee spreken Kees van Nieuwamerongen (kwartiermaker van de nieuwe Inspectie Belastingen, Douane en Toeslagen), Martin van Rijn (voorzitter Aedes) en Eva Rovers (kunsthistorica en auteur) over ‘vertrouwen’. Vandaag verschijnt de podcast met Jan van den Bos (voorzitter Inspectieraad) en Jeroen Dijsselbloem (voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid) over het belang van onafhankelijk toezicht.

De maatschappelijke dialoog is een van de drie lijnen uit het Programma Innovatie Toezicht van de Inspectieraad.