Professionalisering

In de programmalijn Professionalisering van het Programma Innovatie Toezicht draait het om de vraag: "Welke professionele competenties nodig zijn voor het toezicht van de toekomst. Wat wordt er nu gevraagd? Hoe rusten we mensen en organisaties daarvoor toe?"

Behaalde resultaten

illustratie van de voorkant van de publicatie Kritische Beroepssituaties in het toezicht - Hoe weet je dat je het goed doet in je werk?

Kritische beroepssituaties

Wat doe je als je als inspecteur in een situatie komt waarin verschillende waarden botsen en handboek of protocol geen uitkomst bieden? Met die vraag als uitgangspunt is Bureau Inspectieraad eind 2019 en begin 2020 begonnen met het voeren van gesprekken met gemengde groepen inspecteurs. Dit doen wij volgens de methodiek van de Kritische Beroepssituaties (KBS): we analyseren in een concrete kritische situatie wat de afwegingen over professionaliteit in deze situatie zijn en bespreken dit.

Een samenvatting van deze eerste gesprekken en de afwegingen die een professional daarin maakt, zijn gebundeld in een boekje met KBS verhalen. De publicatie is beschikbaar voor toezichtprofessionals bij de rijksinspecties en te vinden op het Netwerk Publiek Toezicht, dé community voor professionals die werkzaam zijn in het toezicht. Ben je werkzaam bij een rijksinspectie, maar nog geen lid van het netwerk? Registratie kan in een paar klikken.

Na 2021 zijn we verder gegaan met het organiseren van gesprekken over Kritische beroepssituaties, nu met medewerkers van één inspectie of zelfs één team.

Wil je met je organisatie of je team een dergelijk gesprek voeren, dan kunnen wij dit gesprek volgens de KBS methodiek begeleiden.

foto van de vragenwaaier

Aandacht voor wat werkt

Doel van het project 'Aandacht voor wat werkt' was om inspecteurs inzicht te geven in hun eigen effect, als inspecteur en als organisatie. Hierdoor kan de impact van het toezicht worden vergroot. Inspecteurs gingen vooral zélf als onderzoekers aan de slag. Dat deden ze aan de hand van vragen die bij henzelf leven over hun werk en de effecten van toezicht. Het Inzichtenlab is, onder leiding van Manja Bomhoff, aan de slag gegaan met het ontwikkelen van praktische tools hoe je het effect van toezicht kan vergroten. De tools zijn voornamelijk ontwikkeld in samenwerking met Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, maar zijn voor alle rijksinspecties relevant.

Nu en 2022

  • Succesvol ontwikkelde producten zoals de methode Kritische Beroepssituaties en de instrumenten uit het project 'Aandacht voor wat werkt' zijn beschikbaar voor de inspecties. Als er interesse is vanuit inspecties voor het voeren van gesprekken over ‘goed werk’ kan Bureau Inspectieraad deze gesprekken begeleiden en meedenken over de toepassing ervan binnen de organisatie. Ook voor de tools van 'Aandacht voor wat werkt' kan Manja Bomhoff geïnteresseerden helpen. Daarnaast worden de producten ingezet in de Academie voor Toezicht als onderdeel van een leertraject.
  • Vanuit Bureau Inspectieraad wordt een netwerk van deskundigen/contactpersonen voor professionalisering vanuit inspecties opgezet en onderhouden. Zo kunnen inspecties kennis uitwisselen met elkaar en vragen over professionaliteit delen. Ook worden er deskundigen van buitenaf bij betrokken, om te inspireren en eventueel individuele inspecties te ondersteunen bij hun eigen professionalisering. Kennis en ontwikkelingen uit het rijksbrede netwerk dat zich bezighoudt met goed werk/ambtelijk vakmanschap wordt ook in dit netwerk ingebracht. Bij interesse in deelname aan deze groep neem contact op met Ytzen Renema en/of Sanne Slegtenhorst.

Inspecteurs over hun vak

De 'stam' van inspecteurs in beeld brengen, dat had Teusjan Vlot, voormalig algemeen secretaris Inspectieraad en hoofd Bureau Inspectieraad, voor ogen. Daarom vroeg hij antropoloog Manja Bomhoff om te onderzoeken wie dat nou precies zijn, inspecteurs. Hoe ziet hun vak eruit, wat houdt hen bezig, wat voor type mensen zijn het, hoe gedragen ze zich? Wat vinden zij een goede inspecteur, en zijn ze dat zelf al? Zijn er collega's die ze als rolmodel zien?