Het inspectielandschap

In de interactieve presentatie Het inspectielandschap van Nederland vind je de kerngegevens van alle rijksinspecties handzaam bij elkaar. De presentatie geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Welke rijksinspecties zijn er?
 • Wat doen zij: wat zijn hun taken en werkvelden?
 • Hoeveel mensen werken er?
 • Wie is de hoogste baas?
 • Waar kan ik meer informatie vinden?

Bijgewerkt op 30 mei 2024

Wel toezicht, geen Inspectieraad

Naast de organisaties genoemd in het Inspectielandschap zijn er in Nederland meer publieke nationale organisaties met een toezichtfunctie. Om een wat breder beeld te geven van dit landschap vind je hieronder een overzicht van de verschillende bestuursorganen, directies, zbo’s en inspecties die toezicht houden, maar geen lid zijn van de Inspectieraad.

 • ACM - Autoriteit Consument en Markt - zbo
 • AFM - Autoriteit Financiële Markten - zbo
 • AP - Autoriteit Persoonsgegevens - zbo
 • AR (ARK) - Algemene Rekenkamer - Hoog College van Staat
 • AW - Autoriteit Woningcorporaties - inspectie
 • BD - Belastingdienst - directie
 • BFT - zbo
 • brandweer
 • CTIVD - Commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 • CvdM - Commissariaat voor de media - zbo
 • CvTA - College van Toezicht Auteursrechten
 • DNB - De Nederlandse Bank - zbo
 • Douane - directie
 • gemeentes - VNG - bestuursorgaan
 • GGD - Gemeentelijke Gezondheidsdienst
 • IMG - Inspectie Militaire Gezondheidszorg - inspectie
 • IOB - directie internationaal onderzoek en beleidsevaluatie - directie
 • ISB - Inspectie Signalering en Begeleiding - directie
 • Kansspelautoriteit - zbo
 • Kustwacht
 • Marechaussee
 • ministers - regering - bestuursorgaan
 • MIVD - Militaire inlichtingen en veiligheidsdienst 
 • Nationale Ombudsman - Hoog College van Staat
 • NP - Nationale Politie
 • NZa - Nederlandse Zorgautoriteit - zbo
 • omgevingsdiensten
 • provincies - IPO - bestuursorgaan
 • RDW - Rijksdienst voor het Wegverkeer
 • Rechtspraak
 • RWS - Rijkswaterstaat
 • TIB - Toetsingscommissie inzet bevoegdheden - zbo
 • TloKB - Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw - zbo
 • TSD - Samenwerkend toezicht jeugd - samenwerkingsverband
 • UWV - Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen - zbo
 • Waarderingskamer - zbo
 • waterschappen - UVW - bestuursorgaan