De Inspectieraad

De Inspectieraad bestaat uit de Inspecteurs-generaal en hoofden van de samenwerkende rijksinspecties. Sinds 2007 ontmoet de Inspectieraad elkaar maandelijks. Zo leggen zij een stevige basis voor samenwerking tussen rijksinspecties.