Over de Inspectieraad

De Inspectieraad is het samenwerkingsverband van de rijksinspecties met daarin een belangrijke rol voor de inspecteurs-generaal. Met elkaar leggen de deelnemende organisaties een stevige basis voor onderlinge samenwerking: samen sterk voor toezicht. De Inspectieraad bevordert dat rijksinspecties hun toezicht uitoefenen in overeenstemming met de principes van goed toezicht. Hieronder vallen onafhankelijk, professioneel, transparant, selectief, slagvaardig en samenwerkend. Een structurele taak. De raad bestaat sinds 2007. 

foto van een vergaderzaal met lege stoelen
Beeld: Michael Fousert op Unsplash

Leden en geassocieerd leden

De leden van de Inspectieraad zijn de rijksinspecties. Dit zijn: alle rijksorganisaties met toezicht als kerntaak, die onderdeel zijn van een ministerie en onafhankelijk zijn. Naast deze rijksinspecties nemen ook andere organisaties deel aan de Inspectieraad. Deze organisaties zijn de geassocieerd leden.

Hiermee is het mogelijk voor rijksorganisaties die in het toezichtsvak werken en zich langdurig willen verbinden aan de Inspectieraad, maar niet helemaal voldoen aan de criteria, om volledig mee te kunnen doen, ook al zijn ze geen rijksinspectie. Ze nemen deel aan de verschillende programma’s, projecten, de Academie voor Toezicht, werkgroepen, vergaderingen en bijeenkomsten zoals het Toezichtfestival en delen daarmee in de opbrengsten.

De leden

De geassocieerd leden

Werkgroepen

De Inspectieraad stelt zichzelf ten doel om het instituut toezicht en in het bijzonder het inspectietoezicht continu te versterken en verbeteren. Dat doet de raad door bij te dragen aan de gedachtevorming en beleidsontwikkeling op het toezichtsterrein. Zoals over de onafhankelijkheid en positionering van toezicht, het gezag van en het vertrouwen in toezichthouders en de kwaliteit van het inspectietoezicht. Op dit moment werken drie werkgroepen aan de uitwerking op een drietal thema’s. Deze werkgroepen bestaan uit inspecteurs-generaal, ondersteund door Bureau Inspectieraad.

De Inspectieraad werkgroep:

 • Governance & Financiering werkt de uitgangspunten voor de gewenste samenwerkingsrelatie uit met beleidsdepartementen en uitvoeringsorganisaties. En begeleidt het wetstraject Wet op de rijksinspecties, in overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Financiën. De werkgroep bestaat uit Wim Bargerbos (IG IVD), Rits de Boer (IG NLA) en Theodor Kockelkoren (IG SodM).
  Contactpersoon: Pieter Welp pieter.welp@inspectieraad.nl 
 • Publiek Vertrouwen organiseert een brede maatschappelijke dialoog met stakeholders en de samenleving gericht op het versterken van het publiek vertrouwen in de rijksinspecties.
  De werkgroep bestaat uit Rits de Boer (IG NLA), Mark Bressers (directeur-bestuurder NEa), Theodor Kockelkoren (IG SodM).
  Contactpersoon: Jan Willem Zevenhuizen janwillem.zevenhuizen@inspectieraad.nl
 • Kwaliteitsborging richt zich op de ontwikkeling van gezamenlijke methodieken voor de kwaliteitsborging binnen rijksinspectie, bijvoorbeeld door de onderlinge uitwisseling en beoordeling van staande praktijken en nieuwe ontwikkelingen (peerreviews).
  De werkgroep bestaat uit Wim Bargerbos, (IG IVD)en Annemiek van Bolhuis (bestuursvoorzitter ANVS).
  Contactpersoon: Jan van Dommelen jan.van.dommelen@inspectieraad.nl 

Bureau Inspectieraad

Bureau Inspectieraad vervult in opdracht van de Inspectieraad de rol van regisseur, aanjager, monitor, informatiemakelaar en uitvoerder. 

Taken

Bureau Inspectieraad voert onderstaande taken uit:

 • Het volgen van relevante ontwikkelingen in de domeinen
 • Het signaleren van belangrijke ontwikkelingen in de politiek en samenleving
 • Het adviseren op strategisch niveau
 • Het ondersteunen van de Inspectieraad

Missie

Bureau Inspectieraad voedt en verbindt de werkzaamheden van de Inspectieraad, de daarin samenwerkende organisaties, en jaagt die waar nodig aan. Ze levert daarnaast met de werkprogramma's een bijdrage aan de modernisering van het toezicht.