Over de Inspectieraad

De Inspectieraad bestaat uit de inspecteurs-generaal en hoofden van de samenwerkende rijksinspecties. Gezamenlijk leggen zij een stevige basis voor onderlinge samenwerking tussen de rijksinspecties. De Inspectieraad bevordert dat rijksinspecties hun toezicht uitoefenen in overeenstemming met de principes van goed toezicht. Hieronder vallen onafhankelijk, professioneel, transparant, selectief, slagvaardig en samenwerkend. Een structurele taak. De raad bestaat sinds 2007. 

foto van een vergaderzaal met lege stoelen
Beeld: Michael Fousert op Unsplash

Leden en agendaleden van de inspecties en rijksonderdelen

De onderstaande inspecties maken deel uit van de Inspectieraad:

Leden

Agendaleden

 • Inspecteur-generaal der Krijgsmacht: Frank van Sprang
 • Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming: Annemiek van Bolhuis
 • Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie: Peter van der Knaap

Samenwerkingspartners

 • Belastingdienst: Peter Smink
 • Douane: Nanette van Schelven
 • Nederlandse Emissieautoriteit: Mark Bressers

Werkgroepen

De Inspectieraad stelt zichzelf ten doel om het instituut toezicht en in het bijzonder het inspectietoezicht continu te versterken en verbeteren. Dat doet de raad door bij te dragen aan de gedachtevorming en beleidsontwikkeling op het toezichtsterrein. Zoals over de onafhankelijkheid en positionering van toezicht, het gezag van en het vertrouwen in toezichthouders en de kwaliteit van het inspectietoezicht. Op dit moment werken drie werkgroepen aan de uitwerking op een drietal thema’s. Deze werkgroepen bestaan uit inspecteurs-generaal, ondersteund door Bureau Inspectieraad.

De Inspectieraad werkgroep:

 • Governance & Financiering werkt de uitgangspunten voor de gewenste samenwerkingsrelatie met het beleidsdepartement uit in overleg het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Klimaat en Financiën.
  De werkgroep bestaat uit Wim Bargerbos (IG IVD), Rits de Boer (IG ISZW), Theodor Kockelkoren (IG SodM) & Henk Korvinus (IG IJV).
  Contactpersoon: Pieter Welp pieter.welp@inspectieraad.nl 
 • Publiek Vertrouwen organiseert een brede maatschappelijke dialoog met stakeholders en de samenleving gericht op het versterken van het publiek vertrouwen in de rijksinspecties.
  De werkgroep bestaat uit Rits de Boer (IG SZW), Mark Bressers (directeur-bestuurder NEa), Theodor Kockelkoren (IG SodM).
  Contactpersoon: Jan Willem Zevenhuizen janwillem.zevenhuizen@inspectieraad.nl
 • Kwaliteitsborging richt zich op de ontwikkeling van gezamenlijke methodieken voor de kwaliteitsborging binnen rijksinspectie, bijvoorbeeld door de onderlinge uitwisseling en beoordeling van staande praktijken en nieuwe ontwikkelingen (peerreviews).
  De werkgroep bestaat uit Wim Bargerbos, (IG IVD) Annemiek van Bolhuis (bestuursvoorzitter ANVS) & Henk Korvinus (IG IJV)
  Contactpersoon: Jan van Dommelen jan.van.dommelen@inspectieraad.nl 

Bureau Inspectieraad

Bureau Inspectieraad vervult bij de uitvoering van het programma een rol als regisseur, aanjager, monitor en informatiemakelaar. Het Bureau doet dit in opdracht van de Inspectieraad. 

Taken

Bureau Inspectieraad voert onderstaande taken uit:

 • Het volgen van de ontwikkelingen in de domeinen
 • Het signaleren van belangrijke ontwikkelingen in de politiek en samenleving
 • Het adviseren op strategisch niveau
 • Het ondersteunen van de Inspectieraad

Missie

Bureau Inspectieraad voedt en verbindt de werkzaamheden van de Inspectieraad, de daarin samenwerkende organisaties, en jaagt die waar nodig aan. Ze levert daarnaast met de werkprogramma's een bijdrage aan de modernisering van het toezicht.