Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV)

De Inspectie JenV draagt bij aan een rechtvaardige en veilige samenleving. Dit doet zij door toezicht te houden op uitvoeringsorganisaties op het terrein van justitie en veiligheid. Door onderzoeken geeft ze inzicht in de kwaliteit van de taakuitvoering en de naleving van regels en normen. Om zo risico’s te signaleren en om organisaties aan te zetten tot verbetering.

Missie/Motto

Toezicht, omdat rechtvaardigheid en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn.

Werkvelden

Migratie; Jeugd; Nationale veiligheid; Politie; Sanctietoepassing; Cyber; Slachtofferzorg

Facts & figures

  • Moederdepartement: Ministerie van Justitie en Veiligheid
  • Oprichtingsdatum: 2012. Voorgangers: de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) en de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt).
  • Inspecteur-generaal: Esther de Kleuver

Prioriteiten & relevante beleidsdossiers

De Inspectie JenV wil de ontwikkeling van de taakuitvoering van organisaties binnen het JenV-domein volgen en vroegtijdig problemen en risico’s kunnen signaleren. Ze kijkt systematisch naar kerntaken en hoofdprocessen van de uitvoering. Op basis van onderkende risico’s bepaalt ze of ze behoefte heeft aan specifiek inzicht in onderdelen van de uitvoering. Daarbij houdt de Inspectie JenV er rekening mee waar organisaties staan in hun ontwikkeling. Zij gaat vooraf na waar het toezicht het meest effectief is.

De Inspectie JenV focust op vier doelen. Zij wil de veerkracht en weerbaarheid van de organisaties stimuleren. Zij wil ook dat deze organisaties scherp voor ogen houden dat de burger iets aan hun werk moet hebben. Zij wil hun lerend vermogen bevorderen. Daarnaast wil zij bijdragen aan de samenwerking tussen organisaties: delen ze informatie zodat hun netwerken effectief zijn?

Maatschappelijke dialoog en gebruik van moderne technieken

Burgers worden betrokken bij onderzoeken. Zie in 2020 het onderzoek naar de bejegening van zedenslachtoffers. Er lopen nu diverse onderzoeken waarin ervaringsdeskundigen worden bevraagd: bijvoorbeeld gedetineerde patiënten in het PPC onderzoek en cliënten van de reclassering. Inspectie JenV verkent de mogelijkheid om met een focusgroep van burgers te reflecteren op haar toezicht.