Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed houdt toezicht op een deel van het Nederlandse erfgoed en op het informatiebeheer bij de centrale overheid. Ook levert de Inspectie een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van illegale handel in cultuurgoederen. De Inspectie draagt zo bij aan het behoud en beheer van het nationale erfgoed.

Missie/Motto

Een overheid die verantwoording kan afleggen. Erfgoed beschikbaar voor iedereen. Nu en in de toekomst. Dat is onze missie. Wij zien toe op de toegankelijkheid van overheidsinformatie en op de zorgvuldige omgang met erfgoed. Wij kijken hoe de regels in de praktijk werken.

Werkvelden

Overheidsinformatie; Archeologie; Collecties; Cultuurgoederen; Monumenten

Facts & figures

  • Moederdepartement: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Oprichtingsdatum: 2005. Voorgangers: Rijksinspectie voor de Archeologie, de Rijksarchiefinspectie, de Inspectie Cultuurbezit en de Rijksinspectie Monumentenzorg
  • Directeur: waarnemend directeur Olaf Andersen
  • Actualiteit: in de reactie op de toeslagenaffaire is aangekondigd dat het toezicht op informatiehuishouding moet worden versterkt. Vanaf 2021 neemt de Inspectie daarom meer mensen aan. Door de Brexit is de verwachting dat er meer uitvoervergunningen moeten worden verstrekt, die de Inspectie behandelt. De opdracht van de Commissie Collectie Nederland zal invloed hebben op het toezicht door de Inspectie op collecties. De vraag hierbij is uiteindelijk welke cultuurgoederen de overheid moet beschermen voor volgende generaties.

Prioriteiten & relevante beleidsdossiers

De Inspectie heeft een tweejaarlijkse programmering, die wordt vastgelegd in het werkprogramma. Elk jaar brengt de Inspectie haar jaarverslag uit en elke vier jaar de Staat van…, waarin zij een overkoepelend beeld van de sector geeft.

Het werkprogramma 2021-2022 heeft de volgende onderwerpen:

  • blijvende toegankelijkheid en beschikbaarheid van overheidsinformatie;
  • blijvende toegankelijkheid en beschikbaarheid van archeologische vondsten (ook onder water) en documentatie;
  • certificering op de kwaliteit van archeologisch onderzoek;
  • blijvende toegankelijkheid en beschikbaarheid van rijkscollecties en registraties;
  • bestrijding van de illegale internationale handel in cultuurgoederen.

Maatschappelijke dialoog en gebruik van moderne technieken

De Inspectie werkt selectief en risicogestuurd. Ze maakt daarvoor een inschatting van de belangrijkste risico’s per toezichtveld. Dat gebeurt op basis van informatie uit de Monitor Erfgoedinspectie, vragen en meldingen, de resultaten van inspecties, de inzichten van beleids- en uitvoerende diensten en het expertoordeel van de inspecteurs. Ontwikkelingen in de maatschappij, de politiek, in de toezichtvelden en op het internationale speelveld zijn bepalend voor het selecteren van thema’s voor het toezicht. De maatschappelijke waarde/impact voor de samenleving is daarbij van belang. Ook is de Inspectie voor het monitoren op de Noordzee een samenwerkingspilot gestart met de sea rangers.