Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI)

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) richt zich op het beschermen van publieke belangen en de maatschappelijke vraagstukken die gepaard gaan met de digitalisering van infrastructuren die onze economie en ons sociaal welzijn ondersteunen. RDI verstevigt de blijvende toegankelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van technische infrastructuren, netwerken en diensten in het analoog en digitaal domein.

Missie

RDI staat voor de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van IT- en communicatienetwerken, zodat Nederland veilig verbonden is.

Werkvelden

 • Toezicht op beschikbare technische infrastructuren (zoals antennes, zenders en bekabeling):
  De (digitale) technische infrastructuur voor bijvoorbeeld telecom, omroep en lucht- en scheepvaart moet aanwezig en te gebruiken zijn.
 • Toezicht op security en weerbaarheid van netwerken en diensten (zoals governance werkprocessen en soft- en hardware):
  Netwerken en diensten zoals het noodnummer 112, de internetinfrastructuur, energiesector en digitale dienstverlening moeten zo goed mogelijk beveiligd en beschermd zijn tegen uitval als gevolg van onder meer externe factoren (zoals menselijke fouten en hacking).
 • Toezicht op veilige en betrouwbare apparaten (zoals hard- en software van apparatuur):
  Apparaten zoals meet- en weeginstrumenten, maritieme zendapparatuur, smart home apparatuur en Wi-Fi routers moeten veilig en betrouwbaar te zijn. Ze moeten goed werken (storingsgevoeligheid en elektromagnetische straling) en robuust zijn tegen digitale bedreigingen.

Facts & figures

 • Moederdepartement: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Oprichtingsdatum: 2002 (Tot 2023 onder de naam Agentschap Telecom, geschiedenis gaat terug tot 1929)
 • Inspecteur-generaal: Angeline van Dijk

Prioriteiten & relevante beleidsdossiers

Programmering en prioritering gebeurt aan de hand van thematisch onderzoek en risicoanalyses. Er is ruimte voor tussentijdse bijstelling en herprioritering als gevolg van incidenten.

In de komende periode zet RDI als autoriteit in de digitale infrastructuur volop in op de beschikbaarheid, weerbaarheid en security van technische infrastructuren en het vertrouwen in het gebruik en veiligheid van apparaten. Thema’s als 5G, AI, veilige apparaten en weerbare vitale infrastructuren in energieen telecomsector, cybersecurity van laadpalen, spelen daarin een belangrijke rol.

Relevante actuele beleidsdossiers:

 • Dekking en snelheidseisen mobiele netwerken en bereikbaarheid in het buitengebied;
 • Signalering nieuwe disruptieve ontwikkelingen als AI en 5G;
 • (Nationale) veiligheid- en integriteit kritieke onderdelen in het telecomnetwerk;
 • Samenloop digitale en energietransitie.

Maatschappelijke dialoog en gebruik van moderne technieken

RDI richt zich te allen tijde op de (digitale) samenleving en de daarmee gemoeide publieke belangen. Het toezicht van Rijksinspectie Digitale Infrastructuur richt zich primair op bedrijven die die de digitale infrastructuur vormgeven met netwerken, diensten en apparaten. Uiteraard met beoogd effect voor burgers en hun perspectief. Zij moeten kunnen vertrouwen op het complexe en gedeeltelijk onzichtbare stelsel van bedrijven dat digitalisering mogelijk maakt.

Burgers en bedrijven worden op diverse manieren betrokken bij het toezicht. Zij kunnen incidenten met betrekking tot de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen melden via een speciaal ingericht loket. Ook heeft RDI een loket om onveilige apparaten te melden. Bovendien kunnen storingen aan (radio)apparatuur gemeld worden. RDI kan daarmee waar nodig  passende actie(s) in gang (laten) zetten en keuzes maken in het toezicht.

RDI organiseert daarnaast onder meer themabijeenkomsten, symposia, webinars en risicoanalyses waarbij stakeholders worden betrokken. Ook wordt er periodiek een klanttevredenheidsonderzoek verricht.

RDI haalt onder meer voordeel uit nieuwe technieken door:

 • gebruik van AI bij technische analyses in het domein van frequentiemonitoring;
 • eigen R&D en technische werkplaats voor meetapparatuur;
 • werk te maken van datagedreven toezicht met AI toepassingen;
 • het ontwerpen en bouwen van een IoT (Internet of Things)-testlaboratorium.