Toezichtfestival

Toezichtfestival 2023 - 20 juni in Theater Gooiland Hilversum

Dinsdag 20 juni was het weer zover: het jaarlijkse Toezichtfestival! Dit keer in Theater Gooiland in Hilversum, een locatie helemaal in de sfeer van radio en televisie. Het thema was Over grenzen. Wanneer en hoe stap je over grenzen heen voor onderlinge samenwerking en het publieke belang? En ook: hoe helpen de grenzen van het wettelijk kader in je werk? Natuurlijk kon je ook dit jaar weer voorstellen indienen om je kennis en ervaring te delen met je toezichtcollega’s. Dus hou je werk niet voor jezelf, maar deel het: zet je werk in de schijnwerpers!

Thema: Over grenzen: zet je werk in de schijnwerpers!

Over grenzen is gekozen als overkoepelend thema. Inspectiewerk gaat per definitie over grenzen, zoals vastgelegd in het wettelijk kader. Die grenzen zijn helpend, maar kunnen soms ook hinderen in het toezicht. Hoe breek jij barrières om goed te kunnen samenwerken met andere afdelingen, andere inspecties en organisaties? Hoe ga jij letterlijk over de grens om inspiratie te halen uit het buitenland? Hoe bewaak jij je eigen morele grenzen in je werk? Welke grenzen ben jij bereid te overschrijden als dit het algemeen belang dient? En hoe verantwoord je je dan? Welke grenzen hélpen je juist in je werk? 

Er is een eerste impressie van het festival 2023 geschreven plus een uitgebreider verslag met foto's.