Wet op de rijksinspecties

De Wet op de rijksinspecties is in de maak, zoals in het coalitieakkoord in december 2021 is afgesproken. De wet moet gaan zorgen voor een betere borging van de onafhankelijkheid van inspecties. Uit naam van de rijksinspecties ijvert de Inspectieraad voor een zo goed mogelijke wet. 

Op deze pagina bundelt de Inspectieraad de ontwikkelingen rondom de totstandkoming van de wet. Hieronder staat een tijdslijn die de belangrijkste stappen in kaart brengt. 

Wet op de rijksinspecties

Een chronologisch overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in het proces dat moet leiden tot een Wet op de rijksinspecties. De genoemde data voor de toekomst (2024-2025) zijn slechts indicatief en daarom cursief.

Nieuws

Abonneren op nieuws over dit onderwerp Meer nieuws