Brief aan informateur Plasterk

Ga door met de voorbereiding van de Wet op de rijksinspecties, want goed bestuur verdient goed en onafhankelijk toezicht. Dat is in het kort de boodschap van een brief van de Inspectieraad aan de formerende politieke partijen die onder leiding van informateur Ronald Plasterk met elkaar onderhandelen over een mogelijke regeringscoalitie. De wettelijke borging van onafhankelijk en onpartijdig toezicht is namelijk een stimulans voor de beoogde verbetering van het overheidsbestuur. 

Het functioneren van de overheid ligt onder een vergrootglas. Na enkele pijnlijke affaires zoals de Groningse gaswinning en de toeslagenaffaire heeft het vertrouwen van de burger in de overheid een deuk opgelopen. De roep om verbetering van het landsbestuur, met meer oog voor de uitwerking van wetten en regels in de samenleving, klinkt dan ook luid. De rijksinspecties willen daaraan bijdragen en zijn daartoe ook in staat: inspecteurs hebben dagelijks te maken met knelpunten en problemen in de praktijk. Zo kunnen de rijksinspecties dienen als ogen en oren van de overheid in de samenleving. Tegelijkertijd signaleren inspecteurs waar bedrijven, instellingen of de overheid zelf zich niet aan de regels houden en treden ze handhavend op als dat moet.

Geen tijd meer te verliezen

Om bij te dragen aan goed bestuur en om inspecties hun werk goed te laten doen, is wel de nieuwe Wet op de rijksinspecties nodig. Deze wet is al langere tijd in voorbereiding. Ondanks de brede politieke steun voor de wet is er, mede door de val van het vorige kabinet, vertraging ontstaan in het voorbereidende proces. De Inspecteurs-generaal, verenigd in de Inspectieraad, roepen de vier formerende partijen daarom op de indiening van het wetsvoorstel een onderdeel te maken van een nieuw coalitieakkoord.

SG-beraad

Deze brief van de Inspectieraad haakt aan bij een brief die de secretarissen-generaal, verenigd in het SG-beraad, aan de informateur hebben gestuurd. Terecht stippen ze daarin ook kort de noodzaak aan van onafhankelijk toezicht voor het algemeen belang.

Ronald Plasterk
Beeld: ©Tweede Kamer der Staten-Generaal. Foto Jeroen van der Meyde
Informateur Ronald Plasterk